Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"Als de pieren de kans krijgen dan gaat het lukken..."

Projecten & onderwerpen: 

Alom is de kennis aanwezig die ons doet inzien dat het met de aarde niet zo best gesteld is. Dat inzicht - mag je hopen - opent de weg om serieus te zoeken hoe te ontsnappen om een wereldwijde catastrofe. Inmiddels is ook het inzicht gemeengoed geworden dat de abominabele toestand waarin de aarde nu verkeert voor het overgrote deel te wijten is aan de wijze waarop de westerse wereld is om gegaan met bodem, lucht en water. Een stevig aandeel hierin komt voor rekening van de agrarische sector.

Ingezonden bericht: Horst aan de Maas en haar bedenksel “GEZONDSTE REGIO”

Projecten & onderwerpen: 

Francine Thielen-Tonnaer, bekend actviste uit Horst en lid van de vereniging Behoud de Parel, heeft een bericht ingezonden met het verzoek haar bericht op de website van Behoud de Parel te plaatsen. Graag voldoen we aan dat verzoek. Hieronder kunt u haar boodschap lezen.

Hoe gaat de democratie om zeep?

Projecten & onderwerpen: 

Soms gebeuren er dingen in je regio of ten aanzien van bepaalde beroepen, zoals nu de veeboeren, waar je het niet mee eens bent. Als persoon ben je slechts een klein radertje in het democratische geheel en daar moet je het mee doen. Alleen via het stembiljet, een keer in de zoveel  jaren, kunnen we onze stem doen gelden. Alleen degenen die gekozen worden dingen naar een machtspositie.

Stinken luchtwassers?

Projecten & onderwerpen: 

Een huisdier hebben is van alle tijden. Vroeger moest je om vlees te  eten op jacht. Streekmuseum de Locht heeft over die ontwikkeling een leerzame  tentoonstelling. Nu ligt vlees in overvloed in de supermarkt en eten we in Nederland meer vlees dan goed is voor onze gezondheid. Daarbij exporteren we ook nog eens 3 keer zoveel als we met zijn allen consumeren.

Varkens veroveren Horst aan de Maas!

Projecten & onderwerpen: 

Al jaren doen bestuurders van Horst aan de Maas er alles aan om de intensieve veehouderij te gerieven. Er zijn zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) ontwikkeld. De grootste megastal van Nederland , het NGB, zal de komende 5 jaren worden voltooid. Behoud de Parel vecht dit initiatief aan en er ontstaan drukke tijden voor adviseurs, juristen en rechters om zich te buigen over biovergister, slachterij , varkens- en kippenstallen. Veel studies en onderzoeken worden er gedaan om maar aan te tonen dat alles oké is volgens, soms gewijzigde, wetten.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Opinie