Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Verkiezingen: hoe denken de partijen over de omvang van de veestapel?

Projecten & onderwerpen: 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid.

Discussieavond intensieve veehouderij in gemeenteraad Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Afgelopen Valentijnsdag waren in het gemeentehuis ongeveer 100 mensen aanwezig bij de discussie over mestverwerking en ruimtelijke ordening in de intensieve veehouderij.

In Nederland werd in de oorlog honger geleden en na vredessluiting moest de voedselproductie zo snel mogelijk op gang komen. Er ontwikkelde zich een landbouw in samenhang en draagvlak met de omgeving. Ook werden allerlei subsidies ingesteld, onderzoekscentra geopend, coöperaties opgericht en met hard werken werd ons land na 20 jaar zelfs een agrarisch exportland.

Themabijeenkomst gemeenteraad Horst aan de Maas op 14 februari over IV

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdagavond 14 februari 2017, aanvang 20.00 uur organiseert de gemeenteraad van Horst aan de Maas een thema-avond  over de Intensieve Veehouderij. Deze avond is een vervolg op een eerdere themabijeenkomst, die de raad had georganiseerd. Kritiek van een aantal maatschappelijke groepen en vanuit de gemeenteraad over het feit dat belangengroepen niet uitgenodigd waren voor deze eerste bijeenkomst leidde tot een andere invulling van de bijeenkomst van 14 februari 2017.

9 maart in Deurne: verkiezingsdebat Intensieve Veehouderij en gezondheid

Projecten & onderwerpen: 

Zie ook de uitnodiging.

Het Nationaal Platform (betere gezondheid door minder vee) en het Netwerk Bezorgde Artsen organiseren op 9 maart a.s. een Nationaal Debat in Deurne. Thema: Intensieve veehouderij en Volksgezondheid. Uitgenodigd zijn (aspirant) 2e Kamerleden van CDA, D’66, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, 50+. De meeste partijen hebben al laten weten dat ze meedoen. Debatleider is Ron Lodewijks, onderzoeksjournalist,

"Volgens mij ruikt het niet alleen maar stinkt het nu aan alle kanten"

Projecten & onderwerpen: 

Dieren ruik je, maar van een opeenhoping van dieren krijg je stank en dat wordt op den duur als hoogst onaangenaam ervaren. Dat kan zo erg worden dat je met recht kunt zeggen: het tast de leefbaarheid van mensen aan. Laatst hoorde ik iemand zeggen: "Als de wind verkeerd staat kan ik de was die buiten te drogen hangt, weer opnieuw wassen. Je gelooft het niet maar dan is het wasgoed doordrongen van de stank van varkens".
 
Hoe zit het eigenlijk met ons platteland, anno 2017?
En hoe zit het dan verderop?
 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Opinie