Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minder vee biedt juist kansen

Projecten & onderwerpen: 

Uit een rapport van het RIVM bleek afgelopen week dat wonen in een gebied met veel vee slecht is voor je longen. Er moet dus iets gebeuren. De verantwoordelijke staatssecretarissen van Dam en Dijksma schuiven de hete aardappel intussen handig door en laten provincies en gemeenten de omvang van de veestapel begrenzen. Als van Dam en Dijksma zich echt zorgen maken om burgers en boeren moeten ze juist de regie nemen en met een lange termijnplan voor een gezonde veehouderij komen.

Heel veel vee

Gezondheidsonderzoek begin van gezonde landbouw?

Projecten & onderwerpen: 

Op 7 juli verscheen het VGO-onderzoek, de lang verwachte gezondheidsstudie onder omwonenden van veehouderijen. De uitkomsten zijn zorgwekkend: er zijn meer longontstekingen en buren van stallen hebben een verlaagde longfunctie. Staatssecretaris Van Dam stuurde een brief naar de Tweede Kamer. Het VGO-onderzoek is reden om de Wet Dieraantallen door te zetten. De overheid moet ervoor zorgen dat de leefomgeving gezond en veilig is, zo zegt hij.

Wij zijn niet de oorzaak van al die misstanden

Projecten & onderwerpen: 

zat cyprian varkenshouderijHans Baaij van Varkens in Nood schreef een artikel in de NRC van 11 juni 2016 om een weerwoord te geven aan de kritiek van onder andere LTO Nederland op de acties van dierenorganisaties. Dat artikel kunt u hier lezen.

Kerngroep “Limburg Gezonder” positief over provinciale aanpak intensieve veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

De Provincie Limburg wil de overlast van intensieve veehouderij gaan beperken, althans volgens de berichtgeving in De Limburger van 8 april. Daarbij richt het Provinciaal Bestuur zich met name op fijnstof en stank en noemt deze problemen dan ook weerbarstig. Dit lijkt aan te sluiten bij wat de Kerngroep “Limburg gezonder” in haar Open brief van 10 december 2015 aan de provinciale bestuurders en de bestuurders van de zes Peelgemeenten aangaf.

Vereniging Behoud de Parel werkt hard aan gezondste regio!

Projecten & onderwerpen: 

Horst aan de Maas heeft een grote ambitie. Voor het jaar 2025 wil het de gezondste regio van Nederland worden. Daarvoor moet héél veel gebeuren. Op veel Europese kaarten kleurt onze regio namelijk rood.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Opinie