Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

RECONSTRUCTIE OPENT DEUR NAAR VARKENSFLAT

Projecten & onderwerpen: 

herinrichting platteland heeft onbedoeld effect: kleine familiebedrijven verdwijnen
28-07-2007 | Onno Havermans (Trouw)

Nooit meer varkens in grijpers, dat was het uitgangspunt. Maar de Wet reconstructie zandgronden gaat veel verder dan sanering van de varkenssector. En zet onbedoeld de deur open naar de varkensflat.

Ronald Plasterk: 'Geen varkensflats op de Maasvlakte'

Projecten & onderwerpen: 

Vrijdag 13 oktober 2000 heeft minister Brinkhorst de Tweede Kamer een brief gestuurd met zijn voorstel voor een mega-bioindustrie in de Rotterdamse haven. Een gigantisch gebouw, waarin tienduizenden varkens worden gefokt, maar ook kippen en zalm. Dit is een voorstel dat tot de verbeelding spreekt. De varkensflat is het al genoemd, en ik hoorde ook al Porc Plaza.

Interview met hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg: ‘Gemengde bedrijven zijn onverwoestbaar’

Projecten & onderwerpen: 

Tot de lancering van het plan van een aantal ondernemers om te gaan samenwerken in het Nieuw Gemengd Bedrijf aan de Witveldweg was de titel "gemengd bedrijf" nog voorbehouden aan agrarische bedrijven, die grondgenbonden waren (en zijn) en die binnen hun bedrijf een balans in stand houden door de mest van de dieren te gebruiken voor de bemesting van hun land, waar vervolgens het voedsel geproduceerd wordt. In onderstaand interview is het dit "gemengd bedrijf", waar Jan Douwe van der Ploeg het over heeft.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Opinie