Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Buitenlandse arbeidskrachten in Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 presenteren zich de woordvoerders van de zes politieke partijen die beloven zich sterk te maken voor de belangen van de gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners.

De economische situatie van Horst aan de Maas, de huisvesting en het zorgstelsel krijgen ruim aandacht.

Groeiende arbeidsmigratie naar een krimpregio

Projecten & onderwerpen: 

Ook Noord Limburg krijgt te maken met Krimp. Daar staat tegenover dat er in deze regio een grote instroom is van voornamelijk Poolse werknemers voor de tuinbouw- en transportsector. Dit zijn niet alleen jonge mannen, zoals vaak wordt gedacht, maar ook stellen. Zijn deze werknemers potentiële nieuwe bewoners?

Huisvesting via werkgever

Volgende week acties in vleessector

Projecten & onderwerpen: 

Werknemers in de vleessector leggen volgende week het werk neer uit ongenoegen over het verloop van de cao-onderhandelingen. FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond dreigen met acties, als de werkgevers niet binnen een week met een beter voorstel op de proppen komen. `

"Wij hebben lang geprobeerd via overleg tot afspraken te komen. Maar als de werkgevers dat echt niet willen, is staken onze laatste mogelijkheid'', aldus bestuurder John Klijn van FNV Bondgenoten.

Meer uitbuiting buitenlanders

Projecten & onderwerpen: 

De land- en tuinbouw is de sector waar het vaakst gebruik wordt gemaakt van malafide uitzendbureaus die buitenlanders inhuren. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Research voor Beleid, dat is gemaakt in opdracht van de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU).

Tekort agrarisch personeel in Bulgarije

Projecten & onderwerpen: 

In Bulgarije is een tekort aan personeel in de agrarische sector ontstaan.

Het gaat dan om zowel hooggeschoold agrarische personeel als om bijvoorbeeld bestuurders voor een trekker. Van de 6.500 Bulgaren die elk jaar een agrarisch diploma behalen, vertrekt bijna de helft naar het buitenland. Belangrijkste reden daarvoor is het vertrek van Bulgaren naar West-Europa, waar de lonen veel hoger liggen.

Het Bulgaarse bedrijfsleven roept de overheid op maatregelen te nemen, door het bijvoorbeeld gemakkelijker te maken niet-Europese werknemers in dienst te nemen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Algemene berichten over Werkgelegenheid