Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De beste wensen

Projecten & onderwerpen: 

Overleg over bomenkap Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Maandag 27 november alarmeerden omwonenden "de politiek" van Horst aan de Maas over het kappen van bomen langs de spoorlijn in Grubbenvorst (lees hier het verslag). Contacten van bewoners, onder andere met de SP Horst aan de Maas, overheidinstanties en ProRail (de eigenaren van de grond, waarop de bomen stonden) leidden tot het stilleggen van de kap. En op 4 december vond er overleg plaats tussen omwonenden, Behoud de Parel, ProRail en instanties.

Weer bomenkap in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

bomenkap GrubbenvorstVoor de tweede keer in korte tijd wordt Grubbenvorst geconfronteerd met het kappen van bomen zonder dat omwonenden noch de andere inwoners van Grubbenvorst daarover geïnformeerd zijn. Ging het enkele weken geleden over bomen aan de Venloseweg, nu gaat het om bomen langs de spoorlijn tussen Californische weg tot en met een halve kilometer ten noorden van de kruising Witveldweg (Lovendaal).

Zorg over geneesmiddelresten in oppervlaktewater

Projecten & onderwerpen: 

Jaarlijks komt een aanzienlijke hoeveelheid geneesmiddelresten via het riool in het oppervlaktewater terecht. Het gaat om geneesmiddelenrersten afkomstig vann mensen, maar ook bedoeld voor dieren. Bijvoorbeeld van geneesmiddelen die in de Intensieve Veehouderij worden gebruikt. Het gaat om biologisch actieve stoffen. In Nederland wordt de veilige concentratie in oppervlaktewater voor een aantal geneesmiddelen overschreden.

Algemene ledenvergadering van Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

Op dinsdag  12 april a.s. zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Behoud de Parel plaatsvinden in de Vonkel om 20.00 uur.

Dat een vereniging die waakt over ons leefmilieu nodig is blijkt wel uit alle juridische procedures die gevoerd zijn de afgelopen jaren. Als mensen het aan de politiek over  laten blijkt het vaak niet goed te gaan, helaas. Vaak staan zakelijke/economische belangen van bedrijven en partijafspraken voorop. Als daarin een keuze is gemaakt kennen politici geen weg meer terug. Het voortschrijdend inzicht is ver te zoeken.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuws