Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Oproep: Stem voor natuur!

Projecten & onderwerpen: 

In de achter ons liggende decennia is hard gewerkt aan de bescherming van de mooie Nederlandse natuur én er zijn resultaten geboekt. Daar kunnen alle Nederlanders van genieten. Ruggengraat van al het beschermingswerk is de Europese natuurregelgeving, de zogenaamde Vogel- en Habitatrichtlijnen, voor soort- en gebiedsbescherming.

Werkbezoek lid Tweede Kamer Harry van Bommel (SP) aan Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Bommel bij bord Behoud de ParelTweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) heeft op woensdag 6 mei een werkbezoek gebracht aan Horst aan de Maas. Hij kwam naar Noord-Limburg om zich te laten informeren over de ontwikkelingen in de Intensieve Veehouderij. Van Bommel is – naast woordvoerder buitenlandse zaken – ook (tijdelijk) woordvoerder landbouw in de SP-fractie in de Tweede Kamer

Ook provincie gaat handhaven bij Monaghan Champignons

Projecten & onderwerpen: 

De Provincie gaat - op verzoek van Vereniging Behoud de Parel - handhavend optreden tegen Monaghan Champignons (voorheen Prime Champ, daarvoor Heveco), dat niet voldoet aan de eisen die de Natuurbeschermingswet stelt. Eerder wist Behoud de Parel ook de gemeente Horst aan de Maas zo ver te krijgen dat ze handhavend op ging treden tegen de champignonkweker (lees hier).

Opnieuw handhavingsverzoek Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

Vaker heeft vereniging Behoud de Parel de gemeente er op moeten wijzen, dat zij verzuimt handhavend op te treden. Het lijkt er op, dat een soort "piepsysteem" wordt gehanteerd. Als er een burger piept omdat hij overlast ervaart van een bedrijf en - als de gemeente vervolgens geen actie onderneemt - een handhavingsverzoek indient, pas dan lijkt de gemeente tot handelen over te gaan. Zo ook bij Monaghan Champignons BV, voorheen Prime Champ, het bedrijf dat al vaker onder vuur lag vanwege slechte arbeidsomstandigheden.

Amerika bepaalt wat jij gaat eten. Kom naar de info-avond over TTIP

Projecten & onderwerpen: 

Binnenkort op uw bord: Chloorkippen. Genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica. Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat Amerikaanse multinationals een land, Nederland bijvoorbeeld, voor de rechtbank dagen.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuws