Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel heeft het druk met rechtszaken

Projecten & onderwerpen: 

De komende tijd heeft Behoud de Parel het druk met allerlei rechtszaken. De rechtszaken hebben rechtstreeks of zijdelings te maken met enerzijds de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (een gigastal met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) en de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (een zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven) naar Grubbenvorst. De rechtszaken op een rijtje.

Behoud de Parel organiseert samen met Milieudefensie bijeenkomst in kader Provinciale Statenverkiezingen

Projecten & onderwerpen: 

Op 18 maart a.s. zijn er weer Provinciale Statenverkiezingen. Samen met Milieudefensie organiseert Behoud de Parel op dinsdag 24 februari een avond waarin burgers in gesprek kunnen gaan met politici die verkiesbaar zijn voor Provinciale Staten.

Protest tegen TTIP-verdrag zwelt aan

Projecten & onderwerpen: 

Van academici tot boeren: van vele kanten klinken protesten tegen het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS dat in de pijplijn zit, bekend onder de afkorting TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Staat de Europese Commissie open voor de kritiek die geuit wordt?

SP niet in College van B&W Horst aan de Maas

Projecten & onderwerpen: 

CDA en PvdA willen geen coalitie met de SP vormen. Na drie dagen praten werd duidelijk dat een aantal verschillen te groot zijn. De SP wilde voorkomen dat in Grubbenvorst de grootste stal van Nederland zou worden gebouwd en vond het belangrijk dat er meer geld zou komen voor zorg voor ouderen en kinderen. CDA en PvdA wilden hier geen afspraken over maken met de SP en gaven aan geen heil te zien in een coalitie met de SP.

Succesvol verkiezingsdebat Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 

Op donderdagavond 13 maart 2014 vond het verkiezingsdebat in Grubbenvorst plaats van de lijsttrekkers van SP, CDA, PvdA, Essentie en D66, georganiseerd door vereniging Behoud de Parel. Het verkiezingsdebat was succesvol, al was het maar vanwege de grote opkomst.
CDA lijsttrekkerLijsttrekker Essentielijsttrekker PvdAlijsttrekker D66lijsttrekker SP

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuws