Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

VVD logoVVD programma 2018-2022

gedeeltelijke weergave

.


Ons programma in drie kantjes

) Wij zullen ons inzetten voor het slagen van de Gezondste Regio 2025. Dat betekent

een samenleving waar het gaat om gezonde inwoners en bedrijven.

) We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor elke doelgroep en dat er kavels) Het is belangrijk dat er een vorm van openbaar vervoer tussen de dorpskernen en Horst Centrum komt, zodat mensen die geen auto hebben gebruik kunnen maken van de centrale voorzieningen in Horst.

) Voor de bouwstart van de geplande Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het Raaiend in Grubbenvorst dient een uiterste datum te worden afgesproken. Dit zorgt voor duidelijkheid over het tijdstip wanneer wordt begonnen en bovendien zouden de opbrengsten in het betreffende gebied geïnvesteerd moeten worden.

) Voorkomen moet worden dat de toekomstige ontwikkeling in Greenport Venlo zich concentreert op uitsluitend logistieke ondernemingen die 'dozen' huren, geen affiniteit met de omgeving hebben en uitsluitend beperkt arbeidsplaatsen bieden op doorgaans laag niveau en zonder toekomstperspectief.) We hebben veel waardering voor onze boeren in de veehouderij, land- en tuinbouw. Deze leveren in onze gemeente een grote bijdrage aan de welvaart en aan het welzijn. We willen dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen en niet onnodig wordt gehinderd. Zij krijgt de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

) Ongewenste ontwikkelingen, onder andere in de veehouderij (bijvoorbeeld megastallen), moeten worden voorkomen. Ondernemers met draagvlak in, en oog voor, de omgeving wordt ontwikkelruimte gegund. Leefbaarheid en gezondheid zijn belangrijke maatschappelijke aandachtspunten. Niet alles kan overal, maatwerk is gewenst.

) Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. We willen dat
de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. De recreatieve ontwikkelingen in
bijvoorbeeld het gebied rondom De Schatberg en Toverland (Peelbergen) moeten
maximaal mogelijk worden ondersteund en dienen afgestemd te worden
met het beleid.

II WAAR WE VOOR STAAN

Ik wil leven in een omgeving...

1. ...Waar het gezond leven is

1.1 ...Waar we in 2025 de gezondste regio
zijn

Wij zullen ons inzetten voor het slagen van de Gezondste Regio 2025. Dat betekent een samenleving waar het gaat om gezonde inwoners en bedrijven. Gezonde inwoners zitten lekker in hun vel en zijn gelukkig. Ze voelen zich thuis, zijn tevreden en gemotiveerd. Naast gezonde inwoners willen we ook gezonde bedrijven, die financieel gezond zijn en gezonde werknemers hebben. Bedrijven met gezonde werknemers hebben een hogere productiviteit, gemotiveerd personeel, lager verloop en een positief imago.

De ontwikkelingen in de wereld gaan enorm snel en vragen om continue beweging, nieuwe verbindingen en andere manieren van werken. Horst aan de Maas moet vanuit economisch oogpunt zowel lokaal als regionaal sterker worden. Gezien de externe ontwikkelingen moeten we zorgen dat we ook in de toekomst sectoren hebben met gezonde verdienmodellen die toekomstbestendig zijn. Ook een goed klimaat voor kunst en cultuur in de gemeente is van belang voor gelukkige en gezonde inwoners. 

Behoud de Parel