Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De laatste tijd is “Behoud de Parel” behoorlijk in het nieuws. Vaker wordt de vraag gesteld hoe de actiegroep ontstaan is. Vandaar: een historisch overzicht.
Eind 2006 stelde de SP in de gemeenteraad vast dat er steeds meer plannen gepresenteerd werden in en rondom Grubbenvorst, die een bedreiging zouden kunnen gaan vormen voor de leefbaarheid in Grubbenvorst. Het beoogde plan van het LOG Witveld en met name de presentatie van het Nieuw Gemengd Bedrijf op 8 november 2006 leverde nog meer zorgen op. Eind januari 2007 verspreidde de SP een folder in Grubbenvorst. In die folder werd dieper ingegaan op die bedreigingen en iedereen werd opgeroepen om zich aan te melden voor een op te richten actiecomité. De folder riep veel reacties op. Een aantal mensen meldden zich aan als actief lid.
De groep besloot actie te gaan ondernemen. Tegelijkertijd werd aangegeven dat men onafhankelijk wilt opereren van welke politieke partij dan ook. De actiegroep moet voor iedereen toegankelijk zijn, welke politieke voorkeur men dan ook heeft. Uit de diversiteit van de politieke voorkeur van de huidige leden blijkt dat dit geslaagd is.
Op dinsdag 24 mei 2007 was het dan zo ver. In een apart bijeenkomst werd Actiegroep “Behoud de Parel” officieel opgericht. Nadrukkelijk werd nog eens bepaald dat de actiegroep onafhankelijk wenste te blijven opereren en er werd een “plan de campagne” opgesteld. Het plan bedenken was niet zo moeilijk, maar er zijn ook middelen nodig om de uitvoering van de campagne het mogelijk te maken. Een e-mailadres, een website, drukwerk, spandoeken, enzovoorts. Het was allemaal nodig en de actiegroep vond mogelijkheden om tegen weinig kosten alles te realiseren wat ze zich voorgenomen had. Het e-mailadres werd beschikbaar gesteld door één van de leden, voor de website kreeg de actiegroep gratis capaciteit van de SP. De groep kreeg van een Grubbenvorster bedrijf drukwerk (stickers en spandoeken) tegen kostprijs en ondertussen werden enkele sponsoren gevonden die de actieplannen van Behoud de Parel financieel wilden steunen.
Samen met andere groepen werd een gezamenlijke brief naar gemeente en provincie gestuurd, waarin gewezen werd op de cumulatie van (milieu- en gezondheids-)effecten van de plannen.
Vrijdag 31 augustus werd door de Grubbenvorster huisarts Monique Baggen officieel een spandoek van de actiegroep langs de A73 onthuld. De onthulling trok veel aandacht van de media. Landelijk, regionaal en plaatselijk. De toespraak van Monique Baggen ging met name in op de gezondheidsaspecten die samenhingen met de geplande ontwikkelingen. Fijnstof, aan dieren gerelateerde ziektes en MRSA en vogelgriep en geur- en lawaaioverlast.
De volgende stap is stickeractie. Deur-aan-deur gaan leden van “Behoud de Parel” met Grubbenvorstenaren in gesprek over de plannen die op stapel staan en hoe daar over gedacht wordt door de mensen. Daarbij kunnen de mensen een sticker kopen, waarmee de actiegroep de actiekosten kan betalen en de mensen krijgen een poster, die ze zichtbaar achter het raam kunnen hangen. Op die manier wordt “Behoud de Parel” ook echt een onderdeel van Grubbenvorst, gedragen door de Grubbenvorstenaren. En dat alles voor het behoud van de Parel aan de Maas!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel