Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Deze meetkits zijn in kalibratie test.

Sinds eind 2019 staan op het dak van het Meetstation Vredepeel (NL10131) van RIVM enkele MySense meetkits opgesteld om calibratie gegevens te verzamelen. Sinds april 2020 staan er 3 MySense meetkits met verschillende fijnstof sensoren: Plantower, Sensirion en Nova.

De kalibratie test wordt ondersteunt door stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk, ver. Behoud de Parel en RIVM. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van LoRaWan via een tweetal LoRa internet gateways bij omwonenden en de luchthaven.

 

PM2.5  PM10keuzeknop
De onderstaande tabel met de recente meetwaarden in de regio.
Met de keuzeknop kan gewisseld worden van type fijnstof: PM2.5 of PM10..
In de legendum kan door aanklikken de grafiek van een bepaalde lokatie aan- of uitgezet worden. Klik "toon" aan voor het aan- of uitzetten van de betreffende grafiekweergave.
Zo nodig kan de legendum door met de linker muisknop op de plaats :: ingedrukt te houden, verplaatst worden.
De grafiek heeft de mogelijkheid om een bepaalde periode van de grafiek te laten zien. Met de "slider" kan de periode vergroot, verkleind of verschoven worden.

Lokale Luchtkwaliteit: de grafieken (stof) metingen
in de regio Vredeweg-1 Vredepeel (gem. Venray) (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo), Vredeweg-3 Vredepeel (gem. Venray) (PM:Nova meteo:Bosch) en Vredeweg-2 Vredepeel (gem. Venray) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo)
.
Gebaseerd op Samen Meten metingen en data van o.a. het RIVM
van Sun 10 May 2020 tot Sun 31 May 2020 10:41 .
geactualiseerd op 2020-05-31 10:41

In de grafieken worden de sensorkit metingen weergegeven van de meetstation(s) – Vredepeel-Vredeweg (gem. Venray) van de organisatie RIVM. – in vergelijking met de grafiek van metingen met de eenvoudiger en betaalbare Plantower, Sensirion of Nova sensor uitgeruste MySense meetkit op de locatie(s): Vredeweg-1 Vredepeel (gem. Venray) (PM:Plantower meteo:Bosch GPS:Neo), Vredeweg-3 Vredepeel (gem. Venray) (PM:Nova meteo:Bosch) en Vredeweg-2 Vredepeel (gem. Venray) (PM:Sensirion meteo:Bosch GPS:Neo).
Pas op: hoewel de grafieken van de landelijke meetstations met referentie apparatuur en de eenvoudiger sensors elkaar redelijk lijken te volgen is de schaal van de grafieken anders: aan de rechterzijde wordt de schaal vermeld van de metingen van de referentie apparatuur, links staat de schaal van de eenvoudiger sensoren vermeld.

Samen met het RIVM wordt gekeken of de procedures voor het meten van PM fijnstof waarden verbeterd kunnen worden. Als experiment worden de PM10 en PM2.5 fijnstof waarden gecorrigeerd door de rel. vochtigheidsmeting er in te betrekken. Door toepassing van de beide correcties worden de metingen vergelijkbaar met de referentie fijnstof metingen van een RIVM/PLIM meetstation in de buurt. Door te clicken met de muis op 'ongecorrigeerd' worden ook de ongecorrigeerde waarden in de grafiek getoond. Het blijkt dat de metingen van Hoogheide verschoven zijn in de tijd. Hierop is ook gecorrigeerd.

De fijnstof sensor telt het aantal fijnstof deeltjes (PM2.5 en PM10) in een minuut in een periode van telkens 5 minuten. De fijnstof meting wordt door de fabrikant vervolgens omgerekend naar het gewicht van de deeltjes in µg/m³. In de omrekening wordt geen rekening gehouden met relatieve vochtigheid, regen en andere invloeden. De fijnstof metingen van de RIVM/PLIM landelijke meetstations zijn ook gewichtsmetingen (µg/m³) van gemiddelden per uur. De apparatuur van het landelijk meetstation is geijkt.
Notitie: de meetgegevens van de lokale sensoren worden nog wel onderling gecalibreerd.
Om de hoeveelheid data te beperken zijn de meetwaarden geaggredeerd - een gemiddelde over een periode van 30 minuten voor de sensors en 60 minuten voor de landelijke meetstations. De getoonde periode is de afgelopen 3 dagen. Eens per uur wordt de grafiek ververst.

Revision: 1.17 2020/05/17 15:22 .

Behoud de Parel