Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

fijnstof meting Horst aan de MaasDagoverzicht van regionale fijnstof meetstations
regio Noord Limburg
do 31 aug 2023

De luchtkwaliteitsgegevens van een aantal meetstations in de omgeving van Horst aan de Maas worden door Behoud de Parel dagelijks bijgehouden en op de website getoond. De fijnstof metingen van NSL meetstation Hoogheide (gem. Horst a/d Maas) zijn half januari 2022 gestopt zodat tav de meetverwachtingen uitgeweken is naar station Vredepeel.

Voor de beschikbare daggemiddelden van de verschillende luchtvervuilers wordt een z.g. luchtkwaliteits index berekend. Enkele bekende indices:

  • de EU Common Air Quality Index (CAQI) uit 2002, bijgesteld in 2012. Deze index wordt nauwelijks nog gehanteerd.
  • de internationale Air Quality Index (AQI voor o.a. de VS en China 1968/2012.
    De grafiek van de Air Quality Index (AQI) index over de laatste 48 uur in Horst ad Maas wordt hieronder weergegeven.
  • de Air Quality Health index AQHI voor Canada 2002/2013). Dit is een samengestelde index over tenminste drie indicatoren.
  • de RIVM LuchtKwaliteitsIndex LKI index (eng. LCI) uit sept 2015.
Als achtergrondskleur wordt de kleurcode of kenmerking bijv. goed gebruikt van de betreffende index standaard.

De vier indices standaarden verschillen enigzins. Maar in tegenstelling tot de EU normerings regels wordt het aangeven van de luchtkwaliteits wel iets eenvoudiger en beter over de diverse lokaties en landen vergelijkbaar.
Opmerking: De verschillende luchtkwaliteits indices verschillen behalve in de schaal van de index, in de periode (per uur of per dag), samengesteld of de maximale index van enkele stoffen, maar ook in de kenmerking. Wat bij de ene index als gezond gekenmerkt wordt, wordt elders als matig aangegeven (technisch: de index kenmerking is niet lineair). De index wordt berekend uit de gemiddelde dagwaarde metingen. Voor de LKI index is de index daardoor een conservatieve kenmerking.

Meer informatie over de index voorkomend in onderstaande tabel met meest recente luchtkwaliteits berekeningen:

AQI index (range 0 t/m 500): In de onderstaande tabellen wordt ook de internationale Air Quality Index (AQI) voor de gemeten luchtvervuilende stoffen aangegeven. De hoogste gemeten AQI index van een of meer gemeten stoffen (O3, NO2, PM10, PM2.5 SO2 en CO) in de regio wordt aangegeven.
LKI index (range 0 t/m 10): In de onderstaande tabellen wordt de RIVM LuchtKwaliteitsIndex (LKI index) aangegeven. Deze luchtkwaliteits index is de maximale waarde van de individuele LKI index voor resp. O3, NO2, PM10, PM2.5, en t.z.t. roet. Meer over de LKI index kenmerking is te vinden bij www.luchtmeetnet.nl.
Opmerking: de LKI index is incompleet en is maar deels een cumulatieve kenmerking: niet alle vier de stoffen worden gemeten en de index wordt eentje opgehoogd indien alle gemeten LKI indices in dezelfde klasse vallen.

Vergelijkingstabel op Index waarde, kenmerking en kleur
van enkele luchtkwaliteits Indices
schaal12345678910>
AQIgoedmatigopgepastongezondgevaar
index<50<100<150<200<300<500
LKIgoedmatigonvoldoendeslecht
index1234567891011

Voor het verloop van fijnstof emissies over de afgelopen tijd (maximaal tot 4 jaar) in de Noord Limburg regio zie de jaargrafieken.

Voor de fijnstof en weersverwachting wordt hier gebruik gemaakt van de de (achtergronds) meetgegevens in Vredepeel (gem. Venray).

LKI  AQIkeuzeknop Index type
De onderstaande tabel met de recente luchtkwaliteits Index voor Vredepeel-Vredeweg geeft de indexwaarden weer voor de LKI of AQI Index over 4 perioden van 24 uren.
Met de keuzeknop kan ook het type van de Index standaard gewijzigd worden.
In de legendum kan door aanklikken de grafiek met indexwaarden voor een enkele emissiestof aan- of uitgezet worden.
De berekende indexwaarde en de kwalificatie over meerdere vervuilende stoffen kan hoger uitvallen dan de indexwaarde van elke emissiestof apart.
De Index wordt berekend over alle beschikbaar gestelde meetwaarden van de lokatie welke voor de Index berekening van belang zijn.
Alle gebruikte (ruwe) meetwaarden zijn statistisch (Chi-kwadraad test) gevalideerd.
De Index over alle beschikbare Indices wordt alleen berekend en weergegeven indien er minimaal twee indexwaarden van de indicatoren bekend zijn.
luchtkwaliteits Index LKI tabel met uurwaarden voor Venray
Gebaseerd op data van RIVM tot zo 26 mei 11:52 uur
5 actuele LKI Index Matig
de laatste uurmeting was van zo 26 mei om 13:00 uur
LKI Index lokatie Vredepeel-Vredeweg Venray min/gem./max
voorgaande dag
NO2,O3,PM10,PM2.5 Index over de totale periode van 4 x 24 uren
minimaal 2.1, gemiddelde 4.0, maximum 5.9
min
2.5
gem.
3.7
max
4.6
geactualiseerd op zo 26 mei 15:50

Verwachting fijnstof PM2.5 (AQICN) en weer (YR.no) voor komende 48 uur voor Horst a/d Maas
PM2.5 en weersverwachting voor komende 48 uur

tabel met NSL meetstations in de regio Nrd Limburg
 station lokatie en organisatie
HadM Horst aan de Maas van organisatie RUD-ZL (provincie dienst Zuid Limburg).
Meetstation is jmet 2022 opgeheven.
 
NETT Nettetal-Kaldenkirchen van organisatie NRWF
In Duitsland vlakbij Venlo (A73 - 61 snelweg).
 
NL10131 Vredepeel-Vredeweg van organisatie Nationaal Samenwerkings programma Luchtkwaliteit (NSL/RIVM).
Z.g. achtergrondsmetingen. Dient als referentie station voor de lokale regionale metingen.

 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel