Behoud de Parel op Facebook.

AQI uurwaarden Noord Limburg

fijnstof in Limburg

recente AQI (AQICN)
PM2.5 uurwaarden
AQI hour values N-Limburg

U bent hier

fijnstof meting Horst aan de MaasDagoverzicht van regionale fijnstof meetstations
regio Noord Limburg
di 29 jan 2019

De luchtkwaliteitsgegevens van een aantal meetstations in de omgeving van Horst aan de Maas worden door Behoud de Parel dagelijks bijgehouden en hier op de website getoond.

Voor de beschikbare daggemiddelden van de verschillende luchtvervuilers wordt een z.g. luchtkwaliteits index berekend. Enkele bekende indices:

  • de EU Common Air Quality Index (CAQI) uit 2002, bijgesteld in 2012. Deze index wordt nauwelijks nog gehanteerd.
  • de internationale Air Quality Index (AQI voor o.a. de VS en China 1968/2012.
    De grafiek van de Air Quality Index (AQI) index over de laatste 48 uur in Horst ad Maas wordt hieronder weergegeven.
  • de Air Quality Health index AQHI voor Canada 2002/2013). Dit is een samengestelde index over tenminste drie indicatoren.
  • de RIVM LuchtKwaliteitsIndex LKI index (eng. LCI) uit sept 2015.
Als achtergrondskleur wordt de kleurcode of kenmerking bijv. goed gebruikt van de betreffende index standaard.

De vier indices standaarden verschillen enigzins. Maar in tegenstelling tot de EU normerings regels wordt het aangeven van de luchtkwaliteits wel iets eenvoudiger en beter over de diverse lokaties en landen vergelijkbaar.
Opmerking: De verschillende luchtkwaliteits indices verschillen behalve in de schaal van de index, in de periode (per uur of per dag), samengesteld of de maximale index van enkele stoffen, maar ook in de kenmerking. Wat bij de ene index als gezond gekenmerkt wordt, wordt elders als matig aangegeven (technisch: de index kenmerking is niet lineair). De index wordt berekend uit de gemiddelde dagwaarde metingen. Voor de LKI index is de index daardoor een conservatieve kenmerking.

Meer informatie over de index voorkomend in onderstaande tabel met meest recente luchtkwaliteits berekeningen:

AQI index (range 0 t/m 500): In de onderstaande tabellen wordt ook de internationale Air Quality Index (AQI) voor de gemeten luchtvervuilende stoffen aangegeven. De hoogste gemeten AQI index van een of meer gemeten stoffen (O3, NO2, PM10, PM2.5 SO2 en CO) in de regio wordt aangegeven.
LKI index (range 0 t/m 10): In de onderstaande tabellen wordt de RIVM LuchtKwaliteitsIndex (LKI index) aangegeven. Deze luchtkwaliteits index is de maximale waarde van de individuele LKI index voor resp. O3, NO2, PM10, PM2.5, en t.z.t. roet. Meer over de LKI index kenmerking is te vinden bij www.luchtmeetnet.nl.
Opmerking: de LKI index is incompleet en is maar deels een cumulatieve kenmerking: niet alle vier de stoffen worden gemeten en de index wordt eentje opgehoogd indien alle gemeten LKI indices in dezelfde klasse vallen.

Vergelijkingstabel op Index waarde, kenmerking en kleur
van enkele luchtkwaliteits Indices
schaal12345678910>
AQIgoedmatigopgepastongezondgevaar
index<50<100<150<200<300<500
LKIgoedmatigonvoldoendeslecht
index1234567891011

Voor het verloop van fijnstof emissies over de afgelopen tijd (maximaal tot 4 jaar) in de Noord Limburg regio zie de jaargrafieken.

LKI  AQIkeuzeknop Index type
De onderstaande tabel met de recente luchtkwaliteits Index voor Lottum Hoogheide geeft de indexwaarden weer voor de LKI of AQI Index over 4 perioden van 24 uren.
Met de keuzeknop kan ook het type van de Index standaard gewijzigd worden.
In de legendum kan door aanklikken de grafiek met indexwaarden voor een enkele emissiestof aan- of uitgezet worden.
De berekende indexwaarde en de kwalificatie over meerdere vervuilende stoffen kan hoger uitvallen dan de indexwaarde van elke emissiestof apart.
De Index wordt berekend over alle beschikbaar gestelde meetwaarden van de lokatie welke voor de Index berekening van belang zijn.
Alle gebruikte (ruwe) meetwaarden zijn statistisch (Chi-kwadraad test) gevalideerd.
De Index over alle beschikbare Indices wordt alleen berekend en weergegeven indien er minimaal twee indexwaarden van de indicatoren bekend zijn.
luchtkwaliteits Index LKI tabel met uurwaarden voor Horst ad Maas
Gebaseerd op data van PLIM tot vr 20 sep 08:47 uur
1 actuele LKI Index Goed
de laatste uurmeting was van vr 20 sep om 05:00 uur
temperatuur bij laatste meting: 3 °C
LKI Index lokatie Lottum Hoogheide Horst ad Maas min/gem./max
voorgaande dag
PM10,PM2.5 Index over de totale periode van 4 x 24 uren
minimaal 0.7, gemiddelde 2.2, maximum 5.6
min
0.7
gem.
2.1
max
4.1
geactualiseerd op vr 20 sep 10:45

Verwachting fijnstof PM2.5 (AQICN) en weer (YR.no) voor komende 48 uur voor Horst a/d Maas
PM2.5 en weersverwachting voor komende 48 uur

Onderstaand wordt in de tabellen het recente beeld gegeven van de fijnstof emissies in de regio Noord Limburg.

Als er sprake is van de overschrijding van de EU 2010 fase 2 fijnstof normen voor PM10 en PM2.5 worden de cijfers in rood weergegeven. Het betreft de normen voor jaarlijks gemiddelde (afgelopen 365 dagen), voor PM10 het geëxtrapoleerde aantal dagen (7 dagen is het maximum) dat het daggemiddelde boven de 50 µg/m³ uitkomt, en het daggemiddelde voor PM10 en PM2.5 van de voorgaande dag. En voor het laatste wordt ook de mate van daling/stijging voor het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen 6 dagen weergegeven.
 

tabel met afkortingen voor meetstations
 station lokatie en organisatie
 HadM  Lottum Hoogheide van organisatie PLIM
 NETT  Nettetal van organisatie NRWF
 NL10131  Vredepeel-Vredeweg van organisatie RIVM
 MA2  Maastricht A2-Nassaulaan van organisatie PLIM

 

geëxtrapoleerde meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
dagwaarden van ma 28 jan 2019
 fijnstofmetingen HadM NETT NL10131 MA2
  PM10 PM2.5 PM10 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
 jaargemiddelde µg/m³
    afgelopen 365 dagen
20 13 19 21 13 21 13
 aantal dagen
    daggemiddelde ≥ N µg/m³
      (geëxtrapoleerde waarden)
≥50
4
≥35
8
≥50
4
≥50
7
≥35
5
≥50
8
≥35
11
 daggemiddelde µg/m³
    van ma 28 jan 2019
7
-2
4
-6
5
6
-15
6
-1
8
-13
3
-1
laatst bekende LKI
daggemiddelde (min .. max)
(NO2,O3,PM10,PM2.5,(roet))
1.7
(1 .. 2)
goed
1.6
(1 .. 2)
goed
3.3
(2 .. 4)
matig
3.2
(2 .. 4)
goed
laatst bekende AQI
daggemiddelde (min .. max)
(NO2,O3,PM10,PM2.5,SO2,CO)
42.0
(5 .. 50)
goed
30.0
(5 .. 31)
goed
60.0
(58 .. 62)
matig
59
(56 .. 61)
goed
 

AirNowClick hier (aqicn.org website) voor op de uur nauwkeurige "Air Quality Index" (AQI) informatie voor de regio Horst aan de Maas. Deze website  informatie geeft ook de verwachte luchtkwaliteits informatie voor de komende twee dagen aan. AQI en AQHI index waarden worden alleen getoond indien ze beschikbaar waren van de meetstations.
Het RIVM heeft half 2015 een voorstel gedaan voor een LuchtKwaliteitsIndex (LKI) dat lijkt op de AQI index voor de stoffen fijnstof (PM10 en PM2.5), ozon en stikstofdioxide (straks ook voor roet). LKI index is gebaseerd op WHO voorstellen op basis van morbiliteit en ziekenhuis opnames t.g.v. deze stoffen. Zie voor recente LKI waarden luchtmeetnet.nl.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van daggemiddelde overschrijdingen voor fijnstof van regionale stations. 

fijnstof daggemiddelde overschrijdingen
afgelopen 365 dagen
meetstations  HadM  NETT  NL10131  MA2
fijnstof PM type PM10 PM2.5 PM10 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
#dagen ≥ 50 µg/m³ 4 8 4 7 5 8 11
vr 25 jan 2019 57 38 49 55 46 28 24
do 24 jan 2019 46 42 42 49 41 42 37
ma 21 jan 2019 43 36 33 33 28 52 40
wo 25 jul 2018 34 13 25 37 12 28 13
di 15 mei 2018 26 16 17 58 32
za 21 apr 2018 51 37 44 34 55 38
do 12 apr 2018 35 26 34 40 27 47 36
di 10 apr 2018 26 16 54 59 33 19 11
ma 9 apr 2018 54 38 38 69 25 64 43
zo 4 mrt 2018 38 34 60 64 54 18 15
za 3 mrt 2018 63 59 60 69 54 55 53
vr 2 mrt 2018 49 39 42 55 27 56 40
wo 21 feb 2018 43 40 53 51 41 51 47
di 20 feb 2018 39 34 46 43 33 48 38
do 8 feb 2018 32 28 32 31 20 65 51
wo 7 feb 2018 26 24 29 30 19 41 37

 

Verantwoording

Voor de samenstelling van de meetgegevens is gebruik gemaakt van de informatie van de navolgende websites:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel