Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onderstaande tabel is samengesteld met informatie die rechtstreeks komt van de webpagina's van de desbetreffende bedrijven. Mochten er onjuistheden, omissies zijn of aanvullingen nodig zijn neem dan a.u.b. via email contact op.

Bedrijven met milieu effecten Horst aan de Maas
Californië BV.
California BV is het eerste Nederlandse ontwikkelingsbedrijf voor de glastuinbouw op private basis. De activiteiten zijn ondergebracht Grondexploitatiemaatschappij Californië B.V. Doel: een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Een veilige, groene leefomgeving voor omwonenden. Voldoende werkgelegenheid en aardwarmte als duurzame en kostenbesparende energie. 
Knowhouse
Knowhouse BV, het Nieuw Gemengd Bedrijf, een te bouwen agro-park met een pluimvee-, varkens- en bio-energiebedrijf die samen ketens proberen te sluiten.
De  partners: Alterra (Wageningen Universiteit), Animal Sciences Group Wageningen UR, Christiaens Group (een van de partners in het NGB), CNC, de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Venlo, Houbensteyn (een van de partners in het NGB), Industriebank LIOF, LLTB, Maurice Glastuinbouwsystemen, Mertens (bestrijdingsmiddelen), Nijssen Granica (veevoeders), Plant Sciences Group Wageningen UR, Rabobank Horst, Van Rijsingen Beheer, SAWECO, Stichting Aspergefonds en de Universiteit van Maastricht.
Limburgse
Land- en Tuinbouw
Bond (LLTB)

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is opgericht in 1896 en is gevestigd in het Ondernemershuis Limburg in Roermond. Het doel : ruimte creëren voor Limburgse boeren en tuinders om te kunnen ondernemen. LLTB praat binnen lokale en regionale overheden mee over alle actuele dossiers waar de land- en tuinbouw mee te maken heeft.d.
NGB
Het Nieuw Gemengd Bedrijf (varkensvlees en kippenvlees productie): waarin samenwerking en innovatie zorgen voor een zorgvuldige, duurzame, diervriendelijke productie van gezond en veilig voedsel: De ondernemers: Kuijpers Kip (vleeskippen), Heideveld (fam. Vullings, vleesvarkens), Houbensteyn Groep (fam. Houben, vleesvarkens) en Christiaens Groep (bio mestverwerking).
DCM partners
DCM (CVI Raaieinde) werkt aan de realisatie van een haven met een centrale zandverwerkingsinstallatie (CVI) te bouwen in Grubbenvorst. De haven zal in dienst staan van de Maasprojecten die DCM exploiteert, en wordt gebruikt voor het lossen en verwerken van toutvenant (nog onbewerkt zand) en het laden van het gereed product. De locatie heeft een grootte van ongeveer 42 hectare.
Teunesen
(DCM partner)

Teunesen zand en grint b.v. produceert bouwgrondstoffen voor afnemers in de woning-, utiliteits- en wegenbouw en betonindustrie. Met geavanceerde installaties worden verschillende soorten zand en grind van een constante hoge kwaliteit geproduceerd op diverse locaties in Noord Limburg, Brabant en Duitsland. Het hoofdkantoor staat in Heijen
Terraq
(DCM partner)

Terraq produceert basis bouwgrondstoffen (zand, grind, beton, Betamix). Het is een bundeling van Janssen Venlo bv, Betoncentrale Cuijk bv en Janssen Meershof GmbH (Meershof).
RMS
Nederland b.v.

RMS (Gmbh en Nederlandse b.v.  is voornemens om op specifiek geselecteerde locaties in Nederland, bijv. Grubbenvorst een grote bioraffinage te realiseren. In deze bioraffinagewordt mest en organisch (afval) materiaal erkend verwerkt en omgezat naar onder meer biogas, (kunst)mest, en gezuiverd water. Veehouders kunnen een overeenkomst afsluiten om de mest duurzaam en erkend te leveren, en op een erkende wijze te verwerken.

 

Behoud de Parel