Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Milieu informatie: burgerinitiatieven, diensten van de overheid, ondernemingen, en politieke partijen

Op internet is heel wat informatie te vinden met betrekking tot de problemen die vergelijkbaar zijn met de zaken die rond Grubbenvorst spelen. Informatie van de overheid, van wetenschappers en van andere actiegroepen. Op deze pagina vindt u links naar andere lokale, provinciale en landelijke sites, die deze informatie verstrekken.

Burgerinitiatieven, werkgroepen en actiegroepen

U kunt via deze pagina's doorlinken naar andere burgerinitiatieven, die bezig zijn met vergelijkbare problemen. Daarbij gaat het vooral om werk- en actiegroepen die zich richten tegen de plannen voor zogenaamde "agroparken" (vergelijkbaar met het "Nieuw Gemengd Bedrijf") en om initiatieven die zich richten op de "verrommeling" van het buitengebied (zoals dat tegenwoordig zo treffend heet).
Maar ook een groep die zich richt tegen de komst van een zandverwerkingscentrale kunt u hier terugvinden en overkoepelende instanties.

Milieudiensten van de overheid en politieke partijen

Hier vindt u links naar de (semi-) overheden, die zich met de problematiek bezig houden, een aparte tabel met lokale politieke partijen en hun voorkeuren, die een rol spelen in dit geheel.
En  tenslotte de bedrijven - voor zover daar een website van te vinden was.

Ondernemingen

Enkele websites van ondernemingen: varkens- en kippenbedrijven, mestverwerking, en zandwinning. Land en tuinbouw organisaties.
 

Diverse links naar meer informatie:


Behoud de Parel elders op internet, de sociale media:

Behoud de Parel