Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Fijnstof in de provincie Limburg over de afgelopen tijd (tot 4 jaar geleden)

In de provincie Limburg staan in drie gemeenten vanuit de provincie (Maastricht/verkeer, Geleen/industrie in totaal vijf luchtkwaliteitsmeetstations, waarvan er 2 meetstations  fijnstof (PM10: Geleen en Maastricht) en 5 meetstations ultra fijnstof (PM2.5) meten. Het RIVM heeft een vijftal meetstations staan in Limburg: Heerlen (2), Wijnandsrade, Posterholt en Venray.

Van de 4 meetstations die fijnstof meten worden de gepubliceerde fijnstof daggemiddelden in een dagelijks bijgewerkte grafiek over vier voorgaande periodes van 365 dagen weergegeven (meetgegevens bron PLIM: luchtmeetnet-limburg.nl).
Het zijn ruwe (uur)meetwaarden die alleen gecorrigeerd zijn voor niet aannemelijke waarden. De getoonde waarden zijn daggemiddelden.Click op de thumbnail van de grafiek om het vergrootte plaatje te zien.
Door de kleurstellingen in de grafieken (groen is goed, rood is slecht) wordt snel duidelijk waar en in welke periode er zich problemen voordoen in de luchtkwaliteit voor fijnstof emissie (regionale achtergrond, stedelijke achtergrond, verkeer en industrie). De gebruikte kleur gradaties zijn volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).

De provincie Limburg heeft in maart 2016 een rapportage samengesteld over de metingen van de provincie in de provincie Limburg over het jaar 2015. Zie Rapportage Luchtkwaliteit in Limburg GS 2016-20609 (PDF document, 66 blz).

Alle stations vallen onder beheer van de provincie Limburg.

  1. Horst aan de Maas fijnstofMeetstation lokatie Hoogheide Lottum, Horst aan de Maas, Euregio id NL50006, is operationeel sinds 3-11-2011, en doet regionale achtergrondsmetingen met het type sensors: fijnstof PM10, fijnere fijnstof PM2.5, luchtdruk en de buitentemperatuur. Met ingang van 14 januari 2022 worden er geen metingen meer gedaan.
  2. Meetstation lokatie Geleen Vouershof (NL50002 industrie achtergrondsmeting). Operationeel sinds aug. 2001. Hier wordt alleen stikstof(di)oxide gemeten.
  3. Geleen fijnstofMeetstation lokatie Geleen Asterstraat (industrie achtergrondsmeting). Operationeel sinds mei 2002. Euregio id:  NL50003, industrie achtergrondsmetingen van luchtdruk, SO2, NO, NO2, PM10, en (sinds eind 2014) PM2.5 ultrafijnstof. Vanaf 30 oktober 2017 tot 24 nov 2017 zijn hier geen metingen verricht.
  1. Maastricht Hoge Fronten fijnstofMeetstation Maastricht Hoge Fronten (stedelijke achtergrondsmetingen), Euregio id: NL50007, operationeel sinds april 2013, type sensors: , ozon, de luchtdruk, buiten temperatuur en sinds mei 2013 PM10 en PM2.5. Sinds februari 2014 wordt hier geen PM10 fijnstof meer gemeten.
  2. Meetstation Maastricht aan de A2 Maastricht A2 Nassaulaan fijnstof(verkeersbelastingsmetingen) aan de Nassaulaan, Euregio id: NL50004, operationeel sinds 1 mei 2002, type sensors: stikstof(dioxide), ozon, PM2.5, en zwarte rook (roet). De gemeente Maastricht heeft zelf meerdere meetstations geplaatst.
  3. Maastricht Kasteel Hillenraadweg fijnstofMeetstation Maastricht nabij de A2 Kasteel Hillenraadweg, (verkeers belastingsmetingen) Euregio id: NL50009, operationeel sinds 1 augustus 2015. Tot en met april 2023 werd hier PM10, PM2.5, stikstof(di)oxide, ozon, zwarte rook (roet), luchtdruk en rel. vochtigheid gemeten. Na april 2023 wordt alleen zwarte rook gemeten (verkeersemissie problematiek).
  4. RIVM meetingen Heerlen LooierstraatMeetstation Heerlen aan de Looierstraat, beheerd door het RIVM gericht op verkeer (ozon, stikstofoxiden, en fijnstof). Reeds lang operationeel met wisselende sensormetingen: stikstof(di)oxide, PM10 en PM2.5.
  5. meetstion RIVM Heerlen JamboreewegMeetstation Heerlen aan het Jamboreepad, beheerd door het RIVM, gericht op stedelijke emissies (ozon, stikstof, fijnstoffen en sinds kort roet. Operationeel sinds jan 2014 perationeel met veel wisselingen in de metingen: stikstof(di)oxide, ozon, roet, PM10 en PM2.5.
  6. Meetstation Wijnandsrade aan de Opforgelstraat, beheerd door het RIVM, gericht op de regio (achtergrondsemissies ozon, stikstof(di)oxiden, zwaveldioxide, fijstof PM10 en PM2.5). Niet meer operationeel sinds 1 juni 2016.
  7. Meetstation Posterholt aan de Vlodropperweg, beheerd door het RIVM, meting van gasemissies, geen fijnstof of roet.

 

De grafieken

De vereniging Behoud de Parel leest elke dag de gepubliceerde meetgegevens van deze drie websites uit bij de luchtkwaliteits website van de provincie Limburg. De getoonde grafieken worden hieruit afgeleid: de meetgegevens worden per station per uur in een speciale zg RRD database gezet, en vervolgens wordt hieruit de periodieke grafiek gegeneerd en per jaar onder elkaar gezet.
Zo ontstaat automatisch elke dag een nieuw bijgewerkte grafiek die over periode van 3 X een jaar de stand van zaken tav fijnstof en indien beschikbaar de ultrafijnstof metingen.

De grafieken geven fijnstof (PM10), ultra-fijnstof (PM2.5) en zo beschikbaar de roet (engels: soot) gemiddelden over een dag weer. De achtergrondskleur (kleur gradatie band) geeft weer hoe dicht het daggemiddelde de 2010 EU norm voor fijnstof nadert. Dit in tegenstelling tot  de Nederlandse overheid en enkele EU landen die nog steeds de verouderde EU2008 norm hanteren.

Aan de rechterkant staat de luchtvervuilingsstof vermeld behorende bij de kleugradatie "band". Is de achtergrond wit of grijs dan zijn er geen metingen gepubliceerd geweest of zijn de metingen te onbetrouwbaar geacht. Alle meetwaarden worden met een statistische formule gevalideerd.
Door te clicken op de thumbnail van de grafiek verschijnt de originele grafiek groot in beeld.

De gebruikte software

De software programma's en script hier toegepast zijn allen Open Source. Het software pakket kan gedownload worden via de volgende URL: luchtkwaliteits-software.

Behoud de Parel