Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op elf februari 2008 is de actiegroep “”Behoud de Parel” omgezet in een vereniging. Daarmee is de actiegroep een officiële rechtspersoon en kan deelgenomen worden aan allerlei juridische procedures. En dat is bijvoorbeeld nodig nu blijkt dat de gemeenteraad met een nipte meerderheid van één stem heeft besloten het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) op het Witveld alle ruimte te bieden.

Wat is het doel van deze vereniging?

Hoe kan ik lid worden?

Ik wil Behoud de Parel steunen. Hoe doe ik dat?

Hoe kan ik de vereniging bereiken?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel