Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Fijnstof en roet situatie in de regio Noord Limburg

Het RIVM en mileudienst van prov. Limburg meten de luchtkwaliteit in Nederland en ook in de regio Noord Limburg. Op de website van het RIVM worden in samenwerking met KNMI en TNO voor enkele dagen de verwachting van oa fijnstof weergegeven. Voor PM10 en PM2.5 fijnstof zijn de volgende filmpjes voor de verwachtingen voor de komende dagen te vinden:
fijnstof PM10 verwachting voor Nederlandfijnstof PM2.5 verwachting voor Nederland
luchtkwaliteit legenda
De website van Buienradar laat ook de fijnstof PM10 waarden voor Nederland zien over de afgelopen 6 uur.
Begin 2017 is op de website van Longfonds een service gestart om de  lokale luchkwaliteit volgens het RIVM LKI model te laten zien. Klik op de postit om de recente LKI index in te zien.

De luchtkwaliteitsgegevens van een aantal meetstations in de omgeving van Horst aan de Maas worden door Behoud de Parel dagelijks bijgehouden en op deze website weergegeven.

Voor de meest recente informatie over de metingen zie "Dagoverzicht van regionale fijnstof meetstations regio Noord Limburg".

Voor het verloop van fijnstof emissies over de afgelopen drie jaar in de Noord Limburg regio zie "Fijnstof en roet metingen in de regio Noord Limburg over afgelopen twee jaar" van de meetstations in Noord Limburg.
De provincie Limburg heeft in 3 gemeenten meetstations geplaatst en meet daar (ultra) fijnstof. Voor een vergelijking van deze meetstations over de afgelopen vier jaar wordt verwezen naar de pagina "Overzicht fijnstofmetingen door de provincie Limburg over de afgelopen jaren".

Voor een vergelijking van de periodieke tabellen op de manier zoals die terug te vinden is in de tussenrapportages voor Horst aan de Maas van de Provincie Limburg, zie "Voortgangsrapportages luchtkwaliteit fijnstof regio Noord Limburg". Deze laatste pagina wordt dagelijks bijgewerkt met de recente meetgegevens uit de regio.

Luchtkwaliteitsmetingen in stedelijke gebieden (verkeer)

Zie ook de informatie Dossier Luchtkwaliteit "wat betekent luchtvervuiling voor mijn gezondheid" op de website van Milieudefensie. Met name de meetcampagne welke in 2015 op 58 plekken de luchtvervuiling stikstofdioxide door het verkeer meet.

Voor zover bekend zijn er onder de noemer "Citizen Science" in twee stedelijke gebieden (hoofdzakelijk luchtvervuiling door verkeer) initiatieven om "zelf" vervuiling te meten en bij te houden met meer betaalbare meet-"doosjes" en soms met een open/vrije beschikbaarheid (zie bijv. SOS pilot project van Neonovum). Dit in samenwerking met de plaatselijke universiteit, bedrijven op de campus, de gemeente, maar ook RIVM en bijv. ECN.
logo snuffle.orgOp de website snuffle.org (KNMI initiatief) is een overzicht te vinden van beschikbare low-cost emissie sensoren producten en hun toepassingen in meetkastjes.http://waag.org/nl/project/urban-airq

Meer informatie over Nederlandse lokale initiatieven:

In jan 2016 heeft het RIVM een overzicht gepubliceerd van betaalbare sensoren, initiatieven en commerciele producten: Lucht meten met sensoren (PDF document; concept).
Het RIVM geeft jaarlijks een "Jaaroverzicht Luchtkwaliteit" uit. De laatste is het overzicht voor het jaar 2013 (PDF document).

SensAppEen groot internationaal project naast die van AqiCN.org voor sensor data acquisitie en visualisatie is SensApp (zie GitHub Sinteff-9012 project). De website gebaseerd op Open Software staat voor deelnemers vrij toe sensor data te up- en downloaden en in te zien.

Roet situatie in Noord Limburg

Roet wordt vooral door het verkeer (diesel) veroorzaakt. Het is voor verkeerssituaties een veel betere indicator als fijnstof. Roet is heel veel schadelijker als fijnstof (bron: RIVM DCMR 2013). Per 1 µg/m³ wordt de levensduur met 21 dagen ingekort, voor roet is dat 195 dagen per 1 µg/m³ (bron: Crit. Care Med. 2009 en Milieu Defensie). Helaas zijn er (nog) geen normen voor roet emissies vastgesteld. Roet wordt sinds augustus 2015 gemeten door het meetstation in Vredepeel (Venray) van het RIVM. Het meetstation staat in een relatief verkeersarm gebied. Een drukkere weg (bijv. de A73 snelweg) laat een roet emissie toename zien van 100%. Voor fijnstof door verkeer is dat 10-25%. Zie voor de grafieken voor roet emissie in Nrd Limburg: "Fijnstof en roet metingen in de regio Noord Limburg over afgelopen jaren".

fijnstof meting Horst aan de MaasFijnstof situatie in Horst aan de Maas

De post-it geeft voor het meetstation in Horst aan de Maas het gemiddelde van de dagwaarden over het afgelopen jaar, het aantal dagen dat het daggemiddelde boven de norm lag, en de stijging/daling van de laatste paar dagen.
Uitroeptekens geven aan een overschrijding van de Europese norm (fase 2: 2010). De pijltjes geven de trend weer van het voortschrijdend gemiddelde over de laatste vier dagen. De post-it wordt elke dag ververst.

AirNowEen beter en meer inzichtelijke manier van het aangeven van de luchtkwaliteit is de internationale  "Air Quality Index" (AQI). De index geeft met een getal aan hoe schadelijk de concentratie van een luchtvervuilende stof op de gezondheid is: goed (groen) t/m heel schadelijk (donker bruin) op het meetmoment. De AQI is gebaseerd op de internationale normen voor gezondheidsrisico's.  Zijn er meer stoffen gemeten dat wordt de hoogste AQI index aangehouden. Roet is (nog) niet opgenomen in deze AQI index.
logo AQICNaqicn.org pm2.5 forecast Europe
Click voor de recente AQI indexwaarden voor de luchtkwaliteit (o.a. fijnstof) in uw omgeving op dit moment bijv. deze URL aqicn.org website (huidige AQI index waarden voor Horst a/d Maas en omgeving).
AQICN houdt van 11000 meetstations over de wereld hun meting bij en heeft een grote collectie van voorspellingen van diverse emissies regionaal maar ook nationaal. AQICN heeft voor smartsphones een app beschikbaar gemaakt om recente lokale emmissies weer te laten geven.  Click op het landkaartje voor de fijnstof PM2.5 verwachting voor de komende dagen in Europa van AQICN.

Zie ook de website Air Quality Now (EU gesponserd) voor de Common Air Quality Index (de Europese index norm CAQI) en vergelijkingen van luchtverontreining per regio over Europa. Het nadeel van deze methode is: een hoge waarde van een niet gemeten stof geeft een vertekend gezondheids risico beeld.

Van recentere datum is de Air Quality Health Index (bijv. Canada). Deze AQHI index is gebaseerd op internationale normen voor gezondheidsrisico's en gebruikt in de index berekening drie significante luchtvervuilers: ozon, ultra fijnstof en stikstofdioxide.

Smog alert service voor Horst aan de Maas

De provincie Limburg houdt in tegenstelling tot de Nederlandse overheid een lage drempel aan voor een smog alert: het fijnstof daggemiddelde is meer dan 70 µg/m³ voor PM10 fijnstof. Behoud de Parel houdt de waarden bij voor de regio Horst aan de Maas. Vooral in april en september wordt de smog grens soms overschreden.

U kunt zich abonneren voor de ontvangst van een email als de smog grens in Horst aan de Maas overschreden gaat worden. U kunt zich hiertoe aanmelden via het secretariaat informatie @ behouddeparel.nl.

Fijnstof norm overschrijdingen in Horst aan de Maas

Indien het daggemiddelde voor fijnstof PM10 en/of ultrafijnstof PM2.5 boven de daggrens uitstijgt en de afgelopen vier dagen er van toename van emissie sprake is, kunt u ook hierover gewaarschuwd worden.

Indien u via email hiervan op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u zich opgeven via een email naar informatie @ behouddeparel.nl .

Fijnstof normen

Om het beleid ten aanzien van luchtkwaliteit te formuleren en te handhaven zijn er Europese richtlijnen EU 2008/50/eg. Nederland en dus de provincie en de gemeente Horst aan de Maas houden vast aan de verouderde 2005/2008 normen uit fase 1 van deze richtlijn.
De WHO houdt veel strengere normen aan welke gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke studies.

De onderstaande tabel geeft aan welke normen er gelden ten aanzien van fijnstof (PM10) en ultrafijnstof (PM2.5).

fijnstof grens normen EU en WHO
  PM10 PM2.5
 2008/50/EG
fase 1
jan 2005
fase 2
jan 2010
jan 2015 WHO
 jaargemiddelde 40
µg/m³
20
µg/m³
 25
µg/m³
10
µg/m³
 daggemiddelde 50
µg/m³
50
µg/m³
- -
 max aantal

 overschrijdingen
 per jaar

35 7 - -

De normen van overheden in kaart gebracht met de risico analysesParticular Matter 2.5: compare risk for WHO-US-EU standardsDe door de EU gehanteerde normen zijn geen gezonde normen. Duidelijk wordt dit uit een vergelijkend overzicht van de risicos en de gehanteerde PM2.5 normen. De EU PM2.5 norm is van kracht sinds 2015. In de grafiek worden de normen en de AQI/LKI Indices (goed-matig grens) vergeleken met wetenschappelijke risico analyses  van Pope e.a. maart 2002 tav longziektes en Thurston e.a. april 2016.

Gebruikte referenties:
Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality, and Long-Term Exposure to Fine Particular Air Pollution, Pope et al, maart 2002.
Particulate Matter Air Pollution and Cardiovascular Disease (een update op het wetenschappelijk statement van de Amerikaanse Hart Associatie juni 2010).
Ambient Particulate Matter Air Pollution Exposure and Mortality in the NIH-AARP Diet and Health Cohort, Thurston e.a. april 2016.

Fijnstofpublicaties nav fijnstof in Horst aan de Maas

Over de fijnstof metingen in Horst aan de Maas zijn op deze website meer publicaties te vinden, bijv.:

Periodiek (eens per halfjaar) rapporteert de Provincie Limburg aan bijv. de gemeente Horst aan de Maas met een "Voortgangsrapportage fijnstofmetingen". In de rapportages worden de meetwaarden vergeleken met de afgelopen periode. De gerapporteerde metingen zijn gecalibreerd (vergelijken met andere meetmethoden en stations wordt dan mogelijk). Per dag wordt een daggemiddelde berekend en wordt gekeken of er overschrijdingen zijn aan de door de organisatie gehanteerde normen.

Luchtkwaliteit door het verkeer

Zie ook de informatie Dossier Luchtkwaliteit "wat betekent luchtvervuiling voor mijn gezondheid" op de website van Milieudefensie. Met name de meetcampagne welke in 2015 op 58 plekken de luchtvervuiling stikstofdioxide door het verkeer meet.

Behoud de Parel