Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

project "Samen Meten aan Luchtkwaliteit"

particulat matter sensorSamen met RIVM en enkele milieu groeperingen is Behoud de Parel gestart om lokaal metingen aan luchtkwaliteit te doen.
Er wordt nu hard gewerkt aan het testen en bouwen van betaalbare sensoren, en aan de website om de data te verzamelen, op te slaan en overzichten van metingen in de vorm van diverse grafieken te tonen.

De eerste meetresultaten zijn nu al in te zien.
Wilt u mee doen met dit initiatief neem dan contact op via email aan de ver. Behoud de Parel. Samen komen we een heel eind.

de Zeven Geitjes GrubbenvorstOnderstaande meetresultaten is nav het initiatief van het RIVM om landelijk metingen te verrichten aan fijnstof emissies gedurende de jaarwisseling van 2016/2017: metingen bij de Witte Dame in Grubbenvorst.
 

Enkele vragen en antwoorden:

Kan ik meedoen?

Dat kan door een email te sturen naar Behoud de Parel

wat kost het om mee te doen?

Gassensoren zijn de meest betaalbare sensoren. Gedacht wordt aan de prijsklasse beneden de 50 euro per stuk.
Fijnstofsensoren zijn er in een drietal klassen: de meest eenvoudige (nu gebruikt in het zg jaarswisselings project) van ca 50 euro (inclusief kastje), een betere is bijv de Dylos fijnstof meter die compleet met kastje een prijskaartje heeft van 1000 euro.

Een internet gateway (toegangspoort van de sensor naar internet) heeft een prijskaartje van ca 100 euro.

Uitgangspunt is dat de deelnemers zelf de kosten delen.

zijn het kant en klare spullen?

Nee. Het is vrij nieuwe techniek.
GreenTechLab logo Fonty VenloIn samenwerking met oa Fontys Hogeschool Venlo GreenTechLab wordt de hardware uitgezocht en ontwikkeld. Het is een zg open project. Iedereen kan (en moet) meedoen. De techniek is gebaseerd op Long Range (LoRa) en/of wifi (short range) communiactie techniek. De bedoeling is dat voor de sensoren alleen een batterij voeding voldoende is. De sensoren zullen met GPS uitgerust worden zodat de plaats van de sensor voordurend bekend is en de tijden van metingen exact zijn.

De kalibratie van de sensoren vraagt veel aandacht. Externe partijen zijn hiervoor noodzakelijk.

Ook de software (communicatie, data acquisitie, data evaluatie, data visualisatie) moet ontwikkeld worden.

Momenteel zitten we nog in een onderzoeks fase. Er wordt uitgezocht welke sensoren geschikt zijn, welke wireless communicatie techniek(en) tav Internet of Things gebruikt kan worden, hoe we de gegevens zo efficient mogelijk in een database (bijv. MySQL) kunnen archiveren.
Maar ook hoe iedereen zelf zijn gegevens kan uploaden naar die database en zijn eigen sensor gegevens kan inzien en met andere gegevens kan vergelijken via internet. Dit kan ook met een simpel formaat als CSV en als spreadsheet (Google gspread).

Is hiervoor subsidie beschikbaar?

Momenteel is hiervoor geen subsidie voor beschikbaar gesteld. Alle kosten worden gedragen door de deelnemers zelf. Dit heeft het voordeel dat er geen afhankelijkheid ontstaat maar het beperkt wel de armslag.
Hoewel ... in sommige gemeentes in Gelderland bijv. is er wel ondersteuning gegeven. Bedenk wel dat de inspanning (software) voor het opzetten van deze vorm van Internet of Sense een veelvoud bedraagt van de hardware kosten.

Spreekt dit initatief u aan, maar kunt u geen technische of PR bijdragen leveren? Dat kan met een donatie of sponsoring. Zeker in het begin zijn er aanloopkosten in bijv de aanschaf van test sensoren en hardware. Veel van deze sensoren zal later niet toegepast kunnen worden, maar ze kosten wel geld.

Zijn er meer initiatieven op dit gebied?

Zondermeer. Er wordt dan ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt cq samengewerkt met deze projecten. Voorwaarde is Open Source en vrije toegankelijkheid.
Bekende internationale initiatieven zijn die van AqiCN.org (China; wereldwijde opslag data professionele sensordata, visualisatie en luchtkwaliteitsverwachtingen), MIT Clairity (fijnstof en gas monitoring gebasserd op Dylos fijnstofmeter), en Citi-Sense logoCiti-Sense (SensApp; vrije opslag en visualisatie van sensordata; Open Source project; zie GitHub). Maar ook in Nederland zijn er enkele regionale initieven met name in Smart Emission Nijmegen (Jose (gas)sensor, samen met RUG, Geonovum, gem. Nijmegen en ism Leefmilieu), Eindhoven (AiREAS van ECN; gesloten initiatief), Utrecht enAmsterdam. Amsterdam: Urban AirQ van   Waag Society een initiatief in combinatie met  Making-Sense (een EU gesponserd Opensource project). De initiatieven zijn meetsal gebasserd op Arduino controller hardware voor de sensors.

welke technologie wordt er toegepast?

In de opstart fase: uitzoeken welke technieken toegepast kunnen worden.
Doelstelling: vrij beschikbaar, betaalbaar en op voldoende kwalitatief nivo. Sensoren vrij opstelbaar (liefst gevoed met batterijen), wireless communicatie techniek op grotere afstanden en eenvoudig te veranderen en uit te breiden: schaalbaar.

Sensor techniek: Shinyei (PPD42) sensoren, en (gas en klimaat)sensoren van Adafruit: typiche kosten range: 10 - 25 euro. logo snuffle.orgZie ook snuffle.org (KNMI) voor een overzicht van de diverse sensoren, waar ze toegepast worden en referenties naar rapportages.
Professionele meters: bijv Dylos DC1100 pro fijnstof meter (ca 750 euro).
Controller techniek: bijv ESP 8266 Huzzah wifi (15 euro), Omega 2plus wifi Linux controller (5 euro), maar ook de Raspberry PI (40 euro).
Communicatie gateway techniek: wifi en waarschijnlijk Long Range (LoRa) wireless techniek met gateways op maximaal 10-15 km afstand van de sensor. De sensoren communiceren met de gateways is "telegram" stijl bijv MQTT protocol (Mosquitto software).
Software: alles Open Source. Scripting talen zoals Python, PHP, Perl maar ook Linux bash. Linux gebaseerde technologie.
Waarmerking data en kalibratie: statistiek (zie bijv. R-project), lineaire regressie, Markov tests, zelf lerende systemen (bijv ANN en scikit-learn).
Dataopslag: simpele opslag in een database (bijv. MySQL) en Round Robin database RRDtool met een hoge performance en grafische weergave van bulk data. De kalibratie van de Dylos meter (aantal per cubieke food) naar BAM1020 referentie meter (gewichtsdichtheid: µg/m³): bijv. Dexer University data validatie report 2010. Sommige GGD's (Gelderland, Amsterdam) en KNMI/RIVM zijn wel behulpsaam hierin.
Content Management Techniek: CMS Drupal en/of Wordpress.
Visualisatie technieken: Highchart en verwante grafische (RRDtool) software paketten.
Met een schuin oog wordt gekeken naar het concept dat PVoutput.org hanteert voor wereldwijde data acquisitie en visualisatie voor zonnecollectoren opbrengstgegevens. Deze software is echter niet openbaar.

Is de gebruikte software vrij beschikbaar?

Alle software en scripts op deze website is Open Source (GPL V4) software en vrij beschikbaar en te gebruiken. Het wordt zeer op prijsgesteld als er feedback gegeven wordt en verbeteringen gemeld worden.

De voor het RIVM project Vuurwerk gebruikte scripts om de sensor data te downloaden (vuurwerk.pl) en te visualiseren (showPM.pl via Highchart) is vanuit hier (zg tar bestand) beschikbaar.

Taxonomy upgrade extras: 
Behoud de Parel