Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gezondheid Eerst MySense samen meten
Het project MySense: samen meten we luchtkwaliteit in Horst aan de Maas in eengrarische regio in Noord Limburg. Naar aanleiding van de nu ver gevorderde plannen voor de vestiging van mega varkens en kippen vlees- en mestverwerkings-bedrijven en het gemis aan lokale meetgegevens en monitoring van luchtkwaliteit hebben omwonenden dit “Samen Meten” initiatief genomen.

MySense overzichtGeïnspireerd door vele burgerinitiatieven in stedelijke gebieden is door de vereniging Behoud de Parel een tweetal sensorkits ontwikkeld. De zg Pagode voor fijnstof en gasmetingen (WiFi/LAN en G4) en eenvoudiger de zg meetkits (fijnstof, meteo/gas, GPS en mogelijk stikstofoxides) welke gebruik maakt van TTN LoRaWan netwerk.

De MySense meetkits hebben vele sensors aan boord en zijn in staat een groot aantal typen emissies the meten en de data via internet door te sturen naar een drietal verschillende data archieven (database, Mosquitto en InFluxDB) en ook naar RIVM, Luftdaten en AirTube dataportalen.

Click op de onderstaande plaatjes om ze via de broiwser in een groter formaat te zien.
 

MySense plugf & play MNySense boodschappenlijst
de meetkit kenmerken de samenstelling de hardware kosten

De kit is opgebouwd uit een soort van “Lego” software en hardware steentjes: modulair en uitbreidbaar met vele sensors, mogelijke dataformaten, sensor configuratie en (remote) management. Er is uitvoerig gebruik gemaakt van software ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

De kit meet en uitvoer mogelijkheden: lokatie/meteogegevens (GPS, Grove/Adafruit/Seed), fijnstof (Dylos, Nova, Shiney, Plantower), gassen (Alpha Sense: ammoniak, stikstof-, koolstof-, zwaveloxides en ozon), metadata en data archivering (spreadsheet, Influx, MySQL, HTTP), internet verbindingen (LAN, WiFi, LoRaWan), remote control, update management en calibratie van de sensoren. De gassensoren voor de kit worden ontwikkeld samen met Fontys GreenTechLab.

Alle software (Python) en documentatie is open source en is beschikbaar gesteld via Github.

De ontwikkeling en binnenshuis calibratie testen zijn zomer 2017 afgerond. In 2018 zijn de eerste veldtesten van start gegaan en is er een keuze gemaakt van de sensoren en cotrollers. In 2019 volgt een uitrol van 10-15 sensorkits plaats op afwisselde locaties in de regio noord Limburg en oost Brabant.

Van Milieu Defensie is een bijdrage in de MySense ontwikkelingskosten van € 2000 ontvangen. Van een plaatselijke ondernemer is € 1500 ontvangen voor het testen van gassensoren door Fontys Greentechlab.

Gezond Leefmilieu Venray heeft half 2018 met 3 prototypes een test gedaan in de regio Venray. In St Athonis is eind 2018 een uitvoeriger test van start gegaan en wordt een onderzoek gedaan naar de opzet van een vrij TTN LoRa infrastructuur voor de metingen. In Horst aan de Maas verrichten een paar LoRa meetkits nu meer dan een jaar metingen.

Voor meer informatie, bijv. voortgang, resultaten, FAQ, grafieken met meetgegevens van landelijke meetstations in de regio Limburg, is te vinden op de website van Behoud de Parel Samen-Meten. De uitgebreide project documentatie, rapportages en software is beschikbaar via Github. De dagelijkse meetwaarden in de regios zijn ook te vinden op de dataportaal van RIVM, Lufdaten.info, AirTube.info en op de Behoud der Parel website (zie "Mamen Meten" menu items Horst, Venray, St Anthonis op deze website).

In het kader van “citizen science in beeld” heeft het RIVM een filmpje gemaakt van de MySense sensorkit ontwikkeling (voorjaar 2017).

Behoud de Parel