Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

U kunt via deze pagina doorlinken naar andere burgerinitiatieven of actiegroepen, die bezig zijn met vergelijkbare problemen als in Horst aan de Maas. Daarbij gaat het vooral om actiegroepen die zich richten tegen de plannen voor zogenaamde "agroparken" (vergelijkbaar met het "Nieuw Gemengd Bedrijf") en om initiatieven die zich richten op de "verrommeling" van het buitengebied (zoals dat tegenwoordig zo treffend heet). Maar ook een groep die zich richt tegen de komst van een zandverwerkingscentrale kunt u hier terugvinden.
Alsmede millieugroepen die op landelijk nivo acties voeren om een gezonder milieu te bewerkstelligen.

Mocht u uw initiatief hieronder in de tabel niet vinden of wilt u de informatie over uw initiatief wijzigen neem dan via email contact met ons op.

milieu burgerinitiatieven, actiegroepen regio Limburg/Brabant en provinciale en landelijke federaties
  ABC milieugroep
De ABC is een milieuwerkgroep die zich sterk maakt voor een mooie, schone en gezonde leefomgeving tav de gemeente Baarle-Nassau en de dorpen Alphen en Riel sinds 2015.
Stichting Mens, Dier & Peel
Stichting Mens, Dier & Peel verschaft op haar website uitgebreide informatie over de achtergronden intensieve veeteelt in de Peel. Bekend van de slogan: Knak de Worst, en "maak van de Peel geen mest- en worstfabriek".
  Behoud Woonomgeving de Paes
Werkgroep “Behoud Woonomgeving De Paes” wil de leefbaarheid van Horst en Castenray op een goed niveau houden. Ontstaan nav mestverwerking Ashorst en de toename van stank in 2014.
Brabantse Milieufederatie
De  stichting Brabantse Milieufederatie (BMF) is een overkoepeling van ruim 100 (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant. Zij maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.
FoodLog nieuwsplatform over voedsel
Nieuwsplatform FoodLog publiceert dagelijks, slijpt het nieuws of maakt het zelf. De slogan is: "omdat er zoveel meer is dan je te horen krijgt en omdat je bent wat je eet".
Een gratis abonnement op het dagelijkse of wekelijkse is mogelijk.
Gezond Leefmilieu Venray 
Gezond Leefmilieu Venray is een in 2018 ontstaan initiatief over een gezonder leefmilieu in de regio Venray.
Gezond wonen in Leudal
Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal is gevestigd te Heythuysen.
Aan de Stichting  is nav de vestiging van enkele grote veefabrieken opgericht in 2009 door de groep Heide/Hollander.
  Hoogleraren van Nederland en anderen
Pleidooi van vele wetenschappers voor een duurzamere veehouderij. Juni 2018: verzoek om de veeindustrie te veranderen. Zo het nu gaat betekent het een faillisement van de veeteelt.
Leefbaar Buitengebied Nederweert
de Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert is opgericht nav de uitbreidingsplannen: meer agrariërs ten gevolge van gewijzigde wettelijke kaders. Mede door de intensieve veehouderij ontstaat er een spanningsveld tussen wonen, werken en recreëren.
Leef Milieu Nijmegen
De vereniging Leefmilieu is een onafhankelijke milieuorganisatie  in de regio Nijmegen die zich inzet voor een groen en gezond leefmilieu. De kenmerken zijn: grote milieudeskundigheid en samenwerking met bewonersgroepen in heel Nederland.
LOG Graspeel
De Actiegroep Groen Graspeel wil de Graspeel en haar omgeving gezond en leefbaar houden. Ze wil daarom voorkomen dat een ongewenst hoge concentratie van intensieve veehouderij wordt gerealiseerd in landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel, gesitueerd op de grens van de gemeenten Landerd en Mill & Sint Hubert.
  LOG Halle-Heide
Stichting Leefbaar Halle-Heide, een buurtschap van gemeente Bronckhorst, s opgericht met als doel het weren van de niet grondgebonden veeteelt. De Stichting heeft zich met succes verzet tegen de komst van meerdere megastallen in Halle-Heide.
Werkgroep Max 5 Odeur
Website voor burgers in het buitengebied. Max 5 Odeur staat er op dat de oorspronkelijke norm uit 2010 van 5 odeur gehandhaafd wordt en niet de opgerekte norm van 8-14 odeur. De werkgroep bestaat uit leden van werkgroepen uit Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel.
Milieudefensie
Milieudefensie werkt al 50 jaar met succes aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Met diverse campagnes werken se aan het grootste probleem van nu: de klimaatverandering. Het is een onafhankelijke milieuorganisatie met een full time bureau als ondersteuningspunt.
Minder Beesten 
Minder Beesten, een overkoepelende organisatie van de meeste plaatselijke initiatieven in Limburg en Brabant met slogan: nog meer mest, nog meer vee, stop er mee.
Minder Beesten
Burgerplatform Minder Beesten is een netwerk van Brabantse burger- en milieugroepen. Zij zetten zich in voor een forse afname van het aantal dieren in de intensieve veehouderij. Leefbaarheid, volksgezondheid, dierwelzijn in de veehouderij en versterking van de biodiversiteit zijn speerpunten. Het platform verzet zich tegen de bouw van mestfabrieken. 
Mobilisation for the environment,
MOB is een NGO (Non-Gouvernementele Organisatie) die zich richt op een aantal kerngebieden waaronder klimaatverandering en biodiversiteit
  Mega Mest Vergister Groenlo NEE
Stichting mooi Groenlo is ontstaan in 2018 nav de plannen tot vestiging van bio vergister RMS in Groenlo. De stichting werkt nauw samen met Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland.
  Stichting Afvaloven NEE
Stichting afvalovenNee bestaat uit vrijwilligers die strijden tegen een overbodige en onnodige afvaloven aan de rand van de Waddenzee, ons nieuw werelderfgoed. De stichting heeft als doel de (voorbereidingen van de) bouw en exploitatie van de afvaloven in de gemeente Harlingen te stoppen.
Stichting Milieufederatie Limburg
De Natuur en Milieufederatie Limburg werd in1971 opgericht. De doelstelingen:
Het buiten de partijpolitieke kaders coördineren en stimuleren van de in Limburg werkende organisaties op het gebied van milieubeheer, natuurbehoud en landschapsbescherming;
Het beoordelen, beïnvloeden en begeleiden van het betreffende beleid van de diverse overheden en andere instanties, alsmede particulieren in de provincie;
logo Vrienden van de Vennen stichting Vrienden van de Vennen Stichting Vrienden van de Vennen heeft als doel 'stop massatoerisme in de vennen!'. Het gaat om behoud van de rust en natuur in de Overasseltse en Hatertse vennen. 
Mooi Schadelo logo vereniging Mooi Schandelo De vereniging zet zich sinds 2010 in voor reacreatie gebied Zwarte Water en Ravenvennen nabij Venlo. Samen maken we het verschil voor de natuur, leefbaarheid en het milieu!
Stop de Stank 
Stop de stank is een vereniging van inwoners van Deurne die zich zorgen maken over de aantasting van gezondheid, leefbaarheid en milieu door de steeds toenemende intensieve veehouderij. Stopdestank informeert burgers en spreekt volksvertegenwoordigers aan. 
  Stop Megastallen Lintelo
De actiegroep Stoip Megastallen strijdt voor het behoud van leefbaarheid in het mooie Lintelo.
Swieneparredies
Stichting 't Swieneparredies werkt helpt  met het verzorgen en onderhouden van varkens en alles wat daarbij komt kijken. ‘t Swieneparredies is een project dat in 1995 werd opgericht door Violette Sanders.
Wakker Dier
Stichting Wakker Dier is een onafhankelijke stichting met als doel om het welzijn van landbouwhuisdieren te bevorderen.Wakker Dier heeft de visie dat alle dieren in de vee-industrie recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. 
Werkgroep Behoud de Peel
Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft ten doel het behoud en herstel van het Peelgebied als een hoogveen(-achtig) landschap met alle daaraan verbonden historische waarden en natuurkwaliteiten. 
De stichtimng is ook actief met beheersaspecten in de Deurnse Peel.
WMG Groesbeek
De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek is in 1973 opgericht en is actief voor natuur en milieu in Groesbeek. De onafhankelijke vereniging is actief in Activiteiten van de vereniging: Landschapsbeheer Groesbeek, een van de jeugdnatuurclubs en het Groesbeeks Milieujournaal.
Behoud de Parel