Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 10 april van dit jaar schreef Vereniging Behoud de Parel een brief naar het College van B&W van Horst aan de Maas. De brief is geschreven naar aanleiding van een onderzoek dat verricht is door wetenschappers van Wageningen Universiteit, waaruit gebleken is dat combi luchtwassers  onvoldoende functioneren. Bij de varkensstallen van het NGB worden dit type luchtwassers toegepast. Lees hier het artikel van toentertijd. Nu - bijna acht maanden later - reageert B&W op die brief (zie bijlage). Kort samengevat luidt het antwoord: wij zijn niet bevoegd, wij kunnen dus niets doen...

In haar antwoord maakt B&W excuses voor de laten beantwoording. Volgens B&W waren ze voor de beantwoording van de vragen afhankelijk van Regionale Uitvoeringsorganisatie Zuid-Limburg, die namens de provincie de vergunningverlenende en toezichthoudende instantie is voor dit soort zaken. De gemeente is geen bevoegd gezag in deze en zegt dan ook geen maatregelen te kunnen nemen, zoals de vereniging gevraagd had. B&W wijzen er op dat er inmiddels wél een besluit is genomen door het provinciaal bestuur met betrekking tot de slecht functionerende luchtwassers van het NGB. Behoud de Parel is daar inmiddels, samen met een aantal omwonenden, tegen in beroep gegaan, omdat de provincie met haar aangepaste vergunning de burgers niet echt beschermd tegen de hoger uitvallende uitstoot van onder andere fijnstof.

In de brief van Behoud de Parel wordt ook gevraagd naar alle andere bedrijven in Horst aan de Maas, die gebruik maken van de combi-luchtwassers In een bijlage van de brief aan Behoud de Parel somt B&W die bedrijven op (zie de brief in de bijlage). Over de aanpak van de hoger uitvallende uitstoot van stank en fijn stof in Horst aan de Maas verwijst de gemeente naar een brief van de minister. Die brief heeft B&W ook als bijlage toegevoegd aan haar brief (zie bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel