Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Boeren en burgers gaan in Venray en St. Anthonis de luchtkwaliteit meten. Een prima initiatief! Dit initiatief is mede gebaseerd op een door Behoud de Parel ontwikkelde meettechniek samen met het RIVM.

Ondertussen heeft de gemeente Horst aan de Maas de pretentie om de gezondste gemeente in 2025 te worden. Wil je dat doel als gemeente serieus bereiken, dan zal die belofte ook gestaafd moeten worden. Dat kan door burgers onder leiding van het RIVM te laten meten, net zoals dat in onder andere Venray aanstaande is.

Door vestiging van de vleesindustrieel het NGB, die druk aan het bouwen is in het LOG Witveldweg, zal het aantal dieren in de intensieve veehouderij in Horst aan de Maas een kleine 3.000.000 beesten gaan bedragen. Activiteiten als het composteren van gedroogde mest, de biovergister, de aggregaten en de slachterij zullen bijdragen aan stof en stank in de regio. Als het gaat om het aantal dieren staat Venray in Nederland nog op de eerste plaats met ongeveer 5.000.000 beesten in stallen.

Door de bedreigingen die op met name Grubbenvorst af kwamen stond Behoud de Parel toonaangevend aan de wieg van metingen van fijnstof in het landelijke gebied. Vanuit de vereniging is het citizen science “Samen Meten” project “MySense” opgestart . Mede daardoor zijn er initiatieven ontstaan vanuit burgers en bedrijven om luchtkwaliteit te monitoren. Gesteund door de lokale politiek worden er in Nederweert, Sint Anthonis en Venray metingen naar fijnstof en mogelijk stank opgestart op basis van door Behoud de Parel en het RIVM ontwikkelde luchtkwaliteit  meettechniek.

Met de huidige stand van de techniek is fijnstof in de gradaties PM 1, 2,5 en 10 betrouwbaar lokaal te meten. Op dit moment worden pilots opgestart met zogenaamde e-noses  om stank en ammoniak in het buitengebied te monitoren.

Als onze gemeente Horst aan de Maas de Gezondste Regio 2025 wil zijn zal er hard aan de weg getimmerd moeten worden om die ambitie waar te maken.

Nieuwjaarswens van Behoud de Parel: “Maak van 2019 nu eens een gezonder jaar !”.

André Vollenberg namens het bestuur van Vereniging Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel