Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

MySense air quality sensorOp zondag 27 oktober 2019 wordt "De Greune Mert" georganiseerd in de Mêrthal van Horst. Infitiatiefnemer van deze duurzaamheidsmarkt voor jong en oud over thema’s als energie, voeding, afval, verkeer, wonen, duurzaam tuinieren, biodiversiteit, water, milieusubsidies en financiën is de gemeente Horst aan de Maas. Eën van de deelnemers aan deze "Greune Mert" is Behoud de Parel, in samenwerking met een groep uit St. Anthonis.

Teus Hagen - lid van Behoud de Parel en aanjager van het project "My Sence" (over zelf meten van de luchtkwaliteit) - zegt over de deelname: "Voor meer duurzaamheid en betere natuur in de regio moet je weten wat je doet. Samen luchtkwaliteit meten geeft je inzicht wat er aan de hand is zodat je en als ondernemer in de veeteelt en als omwonende maatregelen kan nemen voor een gezondere omgeving". Teus Hagen gaat er vanuit dat het milieuvergunningstelsel zoals de overheid dat hanteert, niet de leidraad mag zijn.

Vereniging Behoud de Parel is op initiatief van Teus Hagen drie jaar geleden samen met luchtkwaliteits-initiatieven in stedelijke gebieden gestart met de ontwikkeling van luchtkwaliteitsmetingen en de ‘doe het zelf’-bouw van ‘MySense’-meetkits. Het RIVM nam het initiatief om de verschillende zogenaamde ‘burgerwetenschappers’ bijeen te brengen. Ook omdat het RIVM lokale metingen nodig had voor een betere modellering van luchtkwaliteit op landelijk niveau. Behoud de Parel was toen de enige deelnemer in agrarisch gebied.

Nu - na drie jaar van ontwikkeling - heeft gemeente St. Antonis het MySense-initiatief van Behoud de Parel omarmd en wordt nu een infrastructuur van MySense-meetkits opgezet. In Venray is het RIVM project 'Boeren en Buren' van start gegaan en is een intensieve veehouder samen met dierenwelzijn aan de gang gegaan om met een tiental MySense-meetkits die rondom het bedrijf staan te kijken: welke maatregelen kan hij nemen, zodat de fijnstofconcentratie zoveel mogelijk afneemt? De Universiteit van Wageningen Lifestock is aan de gang gegaan dit project vanuit de wetenschap te benaderen. Dit omdat deze manier van meten nog onontgonnen en nieuw terrein is.

Zondag 27 oktober staat de groep uit St. Anthonis samen met vereniging Behoud de Parel op de 'Greune Mert' om te laten zien hoe je mee kan doen in Horst aan de Maas. En op vragen zoals: fijnstof, wat komt er van elders? Het stinkt hier, waarom slaat de fijnstofsensor niet uit? Is de roet op de vensterbank ook fijnstof? Stikstofverbindingen - met name ammoniak - geeft dat fijnstof? Waarom meet Behoud de Parel geen ozon of ammoniak? Waarom wordt de kalibratie en validatie bij het meetstation van NSL/RIVM in Vredepeel gedaan en niet bij Hoogheide? Enzovoorts.

Wij bevelen u de stand van Behoud de Parel/My Sence natuurlijk van harte aan!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel