Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft een speciale website pagina waarop dagelijks de luchtkwaliteit in Noord-Limburg wordt bijgehouden. Daarbij maakt de vereniging gebruik van gegevens van het RIVM, de provincie Limburg en Nordrhein Westfalen. Naast de dagelijkse luchtkwaliteit worden grafieken getoond over langere periodes (zodat vergelijking mogelijk is) en wordt uitvoerig geïnformeerd met betrekking tot fijnstof.

Op de websitepagina wordt onder andere gebruik gemaakt van de zogenaamde Luchtkwaliteitsindex (LKI) van het RIVM. Deze LKI geeft op eenvoudige wijze antwoord op de vraag hoe het staat met de schadelijke emissies en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. In die zin levert de LKI ook antwoord op de vraag of je – als je toch al snel moet kuchten en hoesten – beter wel of niet naar buiten kunt gaan.

Het is een bekend uitgangspunt: meten is weten. Wat je niet meet, weet je niet en helaas geldt vaak dat wat je niet weet, je ook niet deert.
Voor Vereniging Behoud de Parel – in het kader van haar motto “Gezondheid eerst” – is het daarom van belang te tonen hoe het staat met de schadelijke emissies in de regio, op een begrijpelijke manier, met als doel een “Gezond Noord-Limburg” te houden zonder risico’s afkomstig van de bio-industrie.

Om vergelijking mogelijk te maken worden de metingen in grafieken per jaar van 365 dagen weergegeven op de website. Dat laat bijvoorbeeld duidelijk zien dat fijnstof het laatste jaar gedaald is in heel Limburg en waarschijnlijk ook in Nederland, ten opzichte van voorgaande jaren. Ook is te zien wanneer onderhoud aan het meetstation Hoogheide plaats vindt. Dat gebeurd nu net de periode dat het fijnstofniveau meestal hoog is.

In september 2015 is door het RIVM de LuchtKwaliteisIndex (LKI) ingevoerd en deze vormt sinds enkele maanden de basis voor het landelijke luchtmeetnet.nl. De Index geeft een eenvoudig en inzichtelijk antwoord op de vraag hoe staat het met de schadelijke emissies en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Ook de vraag of je naar buiten kunt, als je toch al snel moet kuchen en hoesten.

De LKI (schaal 1 -10, sept 2015) is gebaseerd op WHO-statistieken (Wereld Gezondheidsorganisatie). Deze WHO hanteert scherpere normen dan de normen voor de EU, die alleen gebaseerd zijn op sterftecijfers. In de WHO-normen zijn ook ziekenhuisopnames t.b.v. long-, hart- en vaatziektes meegenomen. Van elke stof die gemeten wordt, wordt de Index bepaald en het maximum bepaalt de algemene Index. De LKI is mede gebaseerd op Air Quality Index (AQI uit VS en China) standaard (schaal 0 – 500). De LKI lijkt de opvolger te zijn van de nauwelijks gebruikte EU CAQI index uit 2002/2012. Overigens dient opgemerkt dat in Horst a/d Maas alleen fijnstof wordt gemeten.

Er zijn behalve de hiervoor genoemde indices meerdere indexstandaarden. Helaas verschillen ze nogal van elkaar. Waar de tot een tot een kwalificatie komt van “goed” of “laag”, stelt de ander dat het niveau “minder” is, waarbij bedoeld wordt dat personen met longgevoeligheid er meer of minder last van hebben.

Om de gegevens te verzamelen ten behoeve van de websitepagina, wordt gebruik gemaakt van verschillende meetstations. Veel meetstations meten niet de voor de Index bepalende indicatieve stoffen of liggen te ver uit de buurt. De meetstations zijn voor het overgrote deel gesitueerd bij locaties waar probleemsituaties zich voordoen, zoals hotspots in het verkeer. Om toch wat meer inzicht te krijgen in de situatie nabij Horst aan de Maas wordt in de websitepagina over de luchtkwaliteit in Noord-Limburg gebruik gemaakt van de meetwaarden van het RIVM, de provincie Limburg en Nordrhein Westfalen. Indien mogelijk worden de gegevens weergegeven van LKI, AQI, AQHI, en CAQI. Het meetstation in de regio Noord-Limburg met de hoogste Index wordt apart weergegeven. Meestal is dat Vredepeel/Venray, omdat daar meerdere stoffen worden gemeten. Animatieplaatjes van RIVM/KNMI laten de LKI-fijnstofindex PM10 en PM2.5 zien. Er wordt gebruik gemaakt van de AQI gegevens van AQICN (China, Beijing) om de fijnstof AQI index (tot op het laatste uur) en de verwachtingen te laten zien van de komende week.

Het meetstation Hoogheide (Lottum, gemeente Horst aan de Maas) is in november 2011 van start gegaan. Voor 5 jaar. Helaas wordt alleen PM10 en PM2.5 gemeten.
Door onderzoek van het RIVM (recent gepubliceerd) is duidelijk geworden dat niet alleen fijnstof de boosdoener, waar het gaat over gezondheidsschade door de Intensieve veehouderij. De nulmeting (waarvoor het meetstation Hoogheide is ingezet) meet slechts fijnstof, gegevens van andere schadelijke stoffen en van stank en geluid ontbreekt helaas.

Naar de mening van Behoud de Parel is de inzet van andere sensoren veel effectiever. Goede sensoren worden door de technische vooruitgang stukken goedkoper. De sensoren worden zelfs toepasbaar in de tuin of als buur van een te vestigen bedrijf.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel