Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zoals eerder gemeld heeft het college van B&W van Horst aan de Maas antwoord gegeven op de brief van Behoud de Parel waarin de vereniging vraagt om de verleende (bouw)vergunningen van het varkensdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf te vernietigen (zie artikel). B&W hebben afwijzend gereageerd.Behoud de Parel heeft besloten daar tegen bezwaar aan te tekenen.

De vereniging heeft besloten om bezwaar in te dienen tegen het besluit van het College van B&W om geen gehoor te geven aan het verzoek van Behoud de Parel. Behoud de Parel is van mening dat niet voldaan is aan de bepalingen die vastgelegd zijn in de overeenkomst tussen de gemeente en Heideveld BV, die het varkensdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf wil gaan bouwen. Zij komt na bestudering van de afwijzing van het verzoek van Behoud de Parel om de verleende vergunningen te vernietigen tot de conclusie dat er sprake is van verschillende interpretaties en wil dat voorleggen aan de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente Horst aan de Maas. Vandaar dat de vereniging een bezwaarschrift heeft verstuurd naar die commissie (zie bijlage).

Behoud de Parel verzet zich al bijna tien jaar tegen de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, composteerderij en mestverwerkingsinstallatie. Daarmee wordt dit bedrijf het grootste Intensieve Veeteelt bedrijf van Nederland. De impact op de omgeving zal enorm zijn.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel