Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nu, bijna 10 jaar na het opstarten van Behoud de Parel in Grubbenvorst staat de vereniging nog volop in de belangstelling. De komende week prijkt zij op de gemeentelijke kalender. Ook het thema waarvoor zij is opgericht komt meer en meer onder de aandacht.

Gezondheid eerst”  in relatie tot de intensieve veehouderij komt langzaam tussen de oren van politici en bestuurders!

Op 14 oktober namen bestuursleden van Behoud de Parel deel aan een symposium in Den Bosch waar 250 wetenschappers, vertegenwoordigers van ministeries, provincies, gemeenten en universiteiten en verder het RIVM, het GGD en de LTO. Ook burgergroeperingen namen deel aan deze van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.

Volgens de laatste inzichten blijken ammoniak en stikstofoxides verantwoordelijk voor het grootste deel van het secundaire fijnstof. Dit zogenaamde ultra-fijnstof (PM2.5) is het meest schadelijk voor de gezondheid van de mens, aldus Dick Heederik van de Universiteit Utrecht, die het onderzoeksteam van het RIVM leidde dat uitzocht welke gezondheidseffecten de Intensieve Veehouderij heeft op de omgeving. Het platteland draagt door energieverbruik en ammoniakuitstoot uit de veehouderij en akkerbouw bij aan dat fijnstof in de wijde omgeving. Mest uitrijden in Zeeland kan bij oostenwind COPD-patiënten in Londen treffen. Dit geeft wel aan dat we niet per gemeente of provincie en zelfs niet landelijk het probleem moeten aanpakken, maar minstens op Europees niveau. De WHO heeft hier een duidelijk standpunt over. Bij hen heeft gezondheid ook  hoge prioriteit.

Veel partijen denken oplossingen te vinden in nieuwe technieken, maar dat heeft de afgelopen tientallen  jaren nog niet tot voldoende resultaat geleid. Behoud de Parel wil daarom gewoon minder dieren in het belang van ons aller gezondheid!
 
André Vollenberg (voorzitter vereniging Behoud de Parel)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel