Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 1 augustus 2016 heeft Milieudefensie de eerste stap gezet in een rechtszaak tegen de Nederalndse Staat. Milieudefensie heeft een dagvaarding verstuurd, omdat de overheid te weinig doet aan de bestrijding van luchtverontreiniging door onder andere de Intensieve Veehouderij. Daardoor wordt de gezondheidheid van de Nederlandse bevolking geschaadt!

Wat staat er in de dagvaarding?
Milieudefensie klaagt de Nederlandse Staat aan voor het schenden van mensenrechten. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de Staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden. Uit de meetcampagne van Milieudefensie bleek daarnaast dat Nederland in 2015 op 11 van 58 plekken in het land de Europese normen voor stikstofdioxide overschreed. In de dagvaarding eist Milieudefensie dat Nederland binnen zes maanden stopt met het overschrijden van de normen. Maar daarmee zijn we er nog niet. De huidige normen zijn niet genoeg om gezonde lucht te waarborgen. Deze rechtszaak is een principezaak. Milieudefensie wil voor iedereen schone lucht, die de gezondheid niet schaadt. Daarom hoopt Milieudefensie dat de rechter zich uitspreekt over het hanteren van de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft.
 

Lees hier de samenvatting van de dagvaarding

Milieudefensie gaat ervoor!
De rechtszaak leeft in Nederland, zo meldt Anne Knol, campagneleider van MIlieudefensie: "We ontvangen veel positieve reacties en al meer dan 1500 mensen hebben bijgedragen aan de crowdfunding".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel