Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een interview met het Financieel Dagblad van 20 juli jl. waarschuwt dr. Ignas van Bebber voor de schadelijke gevolgen van ammoniakuitstoot door de landbouw. Die worden volgens hem ernstig onderschat. 'De gezondheid verliest het nog steeds van het vermeend economisch belang in de intensieve veeteelt', zegt van Bebber, oncologisch chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.

Fijnstof en longproblemen
Uit het interview: Fijnstof is een onderbelicht item. Met name de intensieve veehou-derij produceert veel primair fijnstof, wat leidt tot longproblemen bij omwonenden en veehouders. Nog schadelijker is de vorming van secundair fijnstof door chemi-sche reacties van ammoniak met bijvoorbeeld stikstof en sulfaatverbindingen uit het verkeer en de industrie. Dit leidt tot longproblemen en hart- en vaatziekten en geeft een verhoogde kans op longkanker. Uit een rapport van het RIVM uit 2016 bleek dat meer dan de helft van de vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging in Europa mede komt door ammoniakuitstoot door de landbouw. De sector is goed voor 90% van de totale emissie van ammoniak.

Voor de troepen uit lopen
‘Als de overheid het niet doet, moeten wij als artsen echt voor de troepen uit gaan lopen’, zegt van Bebber. Hij richtte met enkele medisch specialisten het Artsenforum Gezondheid, Natuur en Milieu op om meer aandacht te vragen voor de effecten van de landbouw op onze gezondheid. Hij ijvert voor de instelling van een onafhankelijke groep milieuartsen en medisch specialisten die de overheid gaat adviseren over de staat van de gezondheid van ons milieu.

Lees het hele interview met dr. Ignas van Bebber: http://wqd.nl/XYBE

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel