Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Adviesbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) heeft in opdracht van Milieudefensie onderzocht hoeveel bescherming verschillende normen (wettelijke milieuregels) bieden tegen ziekte of sterfte. Wat blijkt? Er gelden schokkend veel slappere regels voor giftige stoffen die overal in de lucht zitten, dan voor andere stoffen, die relatief zeldzaam zijn. Dat betekent dus dat veel mensen ziek kunnen worden en overlijden omdat ze deze stoffen inademen, zelfs als de overheid zich aan de wet houdt. Strengere normen voor stikstof en fijn stof kan jaarlijks veel doden en chronisch zieken schelen.

Slappe normen voor stikstofdioxide en fijnstof
"De lucht die we elke dag inademen zit vol giftige stoffen. Je zou verwachten dat de overheid ons daartegen beschermt. Helaas is dit nog lang niet voldoende het geval. Want de Nederlandse normen (wettelijke regels) voor luchtkwaliteit foppen ons. Ze beschermen ons veel minder goed dan we denken. Daardoor kunnen veel meer mensen ziek worden of overlijden door giftige stoffen die overal in de lucht zitten, zoals stikstofdioxide en fijnstof, dan door giftige stoffen die weinig voorkomen, zoals asbest". Dit blijkt uit het onderzoek in opdracht van Milieudefensie.
Meten met verschillende maten
Wettelijke normen (milieuregels) bepalen hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht mogen zitten om onze gezondheid goed te beschermen. Adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft allerlei normen voor luchtkwaliteit met elkaar vergeleken. Wat blijkt? De normen verschillen enorm, waardoor ze ons niet goed beschermen. De norm voor stikstofdioxide (een stof die veel voorkomt in het verkeer) is bijvoorbeeld 30.000 keer slapper dan de norm voor vinylchloride (een stof waar je kanker van kunt krijgen). En dat terwijl stikstofdioxide op veel meer plekken in de lucht zit en de norm niet eens overal gehaald wordt.

Nederlandse lucht schokkend ongezond
Dat de normen verschillen is opmerkelijk. Maar minstens zo opmerkelijk is dat de normen zélf ook niet genoeg bescherming bieden. Als Nederland overal nét aan de normen zou voldoen, dus op het randje van wat wettelijk mag, dan sterft 1 op de 720 mensen in Nederland door het inademen van stikstofdioxide. Een schokkend aantal. Ter vergelijking: het risico op kanker door de stof vinylchloride is veel lager: 1 op 22 miljoen mensen.

Veel te hoog risico
Stel je wil de bus nemen. Maar voordat je instapt zie je een waarschuwingsbord waarop staat dat 1 op de 720 buspassagiers zal overlijden. Zou jij instappen? Waarschijnlijk niet. De overheid vindt datzelfde risico op overlijden, maar dan door het inademen van de giftige stof stikstofdioxide, geen probleem. Mensenlevens worden op het spel gezet om kosten te besparen en politieke discussies te vermijden. Onbegrijpelijk.

Iedereen heeft recht op gezonde lucht
We willen dat de overheid zo snel mogelijk zorgt voor gezonde lucht. Enerzijds door de normen strenger te maken, en anderzijds door te zorgen dat er op minder plekken giftige stoffen in de lucht komen. Hoe? Door meer ruimte te geven aan duurzaam verkeer, zoals fietsen, wandelen, schoon ov en elektrische deelauto’s, dat beschikbaar is voor iedereen. Daardoor worden onze steden gezonder, veiliger en leefbaarder. Het moet en kán anders.
Wil je meer weten?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel