Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dagblad De Limburger (Jan Hensels) berichtte gisteren dat de pluimveesector zich terug trekt ten aanzien van het ondertekenen van een akkoord dat gericht is op de afname van de fijnstof-uitstoot (50% voor nieuwe pluimvee bedrijven). De reden volgens de LLTB-woordvoerder: onvoldoende garanties voor behoud van de verdiencapaciteit bij pluimveebedrijven. "De uitstoot moet omlaag, maar bedrijven moeten dan wel in staat worden gesteld de investeringen daarvoor te doen zonder dat ze dan financieel in de problemen komen". Huberts geeft wel aan dat zonder akkoord tal van bedrijven bezig blijven met maatregelen te treffen om de fijnstof terug te dringen.

Feitelijk draait de pluimveesector bij monde van Huberts de wereld op zijn kop. Toeggeven wordt dat de kippenbedrijven de geoznheid van burgers schaadt, maar als die gezonhdheid beschermd moet worden, moeten die burgers daar maar zelf voor betalen (via de belastingen, waarmee de overheid de bedrijven kan faciliteren).

Het plaatsje laat de impact zien van uitstoot van fijn stof op op Grubbenvorst uitgaande van de 1 km-grens rondom een bedrijf.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel