Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In het gebied aan de Horsterweg en Heierhoeve staan en stonden mooie hoeves en boerderijen. Met het grootschalig worden van de landbouw wordt het aantal landbouwbedrijven kleiner en worden meer en meer van deze boerderijen in het buitengebied bewoond door burgers die ruimtelijk willen leven. Ook blijven voormalige agrarische ondernemers na hun pensioen op hun stek leven en vinden bedrijfsgebouwen een bestemming bij startende kleine ondernemers. Gebouwen blijven zo in stand en worden onderhouden.

Wat helaas ook aan de orde is, is dat onder het mom van de “vooruitgang”  die persé moet en “stilstand-is-achteruitgang”-boerderijen vervallen. Prachtige boerenhoeves komen leeg te staan, worden niet onderhouden, of zijn tijdelijk antikraak bewoond, raken in verval en worden uiteindelijk gesloopt. Een boerencultuur gaat verloren en  enorme agrarische kapitaalvernietiging is het gevolg. In het gebied Trade Port en Californië zijn veel  boerderijen aan hun lot overgelaten omdat glastuinbouw en logistieke blokkendozen vrij spel moeten hebben volgens onze bestuurders.
Omwonenden en regionale organisaties hebben via klankbordgroepen mee mogen praten. Nu de bestemmingsplannen gewijzigd zijn worden zij genegeerd, niet gevraagd en teruggedrongen in hun woningen. Ook recreanten mijden of fietsen snel door het gebied.

De huidige coronacrisis is ook een goed excuus om de discussie niet aan te hoeven gaan met alle partijen in de regio. De resultaten liegen er niet om . Er zijn duizenden banen gecreëerd voor een vergrijzende bevolking. Om de belofte aan multinationals voor voldoende arbeidskrachten in de regio gestalte te geven worden duizenden en nog eens duizenden arbeidsmigranten uit armere EU landen naar de regio gehaald en in gestapelde containers, verbouwde stallen, boerderijen, stacaravans, campings en  in barakken gehuisvest.

Dit allemaal  om deze mensen rond de 40 uur per week te laten werken en de andere 128 uren moeten ze maar uitzoeken wat ze doen. Als er dan door corona werkeloosheid dreigt, er contactverboden zijn en de mobiliteit wordt beperkt, dan geeft die bekrompen huisvesting te denken. Verveling, vereenzaming, psychische nood, drankmisbruik en criminaliteit liggen op de loer.

Zo wordt er door de zogenaamde vooruitgang in onze regio aanspraak gemaakt op veel maatschappelijk geld en bestuurlijke capaciteit en vervolgens op sociale regelingen, ziektekosten, huisvesting, infrastructuur, justitie, etc.
De arbeidsmigranten zijn gebonden aan werkgever, woning en blijven zelfs tegen hun zin bij een werkgever omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn . Ze worden achteraf betaald, zijn er gehuisvest en zijn er voor ziektekosten verzekerd. Hun droom om veel voor hun thuisfront te verdienen en daar een leven en een bestaan op te bouwen gaat veelal in rook op.

Helemaal niets duurzaams aan deze hele situatie. Het landschap is weg  en vervangen door  ijzeren platen, glas en tijdelijke huisvesting. De agrarische cultuur, met zijn ruimtelijke en veelzijdige landschap en de statige boerderijen die eeuwen meegaan zijn in enkele tientallen jaren verkwanseld.

André Vollenberg
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel