Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 25 september organiseerden het Brabants Burgerplatform en Milieuvereniging Land van Cuijk in Wanroij een avond over schone lucht, gezondheid en de relatie met de veehouderij. Dat er zo’n 200 mensen in de zaal zaten liet wel zien hoe zeer dit onderwerp leeft. Er waren naast bezorgde burgers ook politici, medici, boeren en diverse milieuverenigingen aanwezig.

Op 25 september presenteerde de commissie Remkes toevalig ook haar rapport over de "stikstofcrisis". Geert Verstegen opende de avond dan ook met een afbakening: "Iedereen heeft het vandaag dus over de stikstofcrisis, maar over klimaatverandering en natuurschade zullen we het vandaag niet hebben, hooguit zijdelings. Vanavond zullen we het hebben over de invloed van vuile lucht op de mens". 

Voor de pauze waren er drie sprekers.Het verslag van de inleidingen van PvdA-statenlid Stijn Smeulders, professor Dick Heederik en Teus Hagen. lid van vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst is te vinden op de website van Burgerplatform "Minder Beesten".

Teus Hagen vertelt over het zelf meten van de luchtkwaliteit.
Teus Hagen was de laatste spreker op de informatiebijeenkomst. Hij heeft als achtergrond wiskunde en internet (was internetvoorloper met EUnet) en is lid van de vereniging Behoud de Parel, die opgericht is naar aanleiding van de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (met 30.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, een composteerderij en een mestvergistingsinstallatie).

Teus vertelde over het project van Behoud de Parel om zélf de luchtkwaliteit te meten. Allereerst ging hij in op fijn stof. Hij vertelde dat er zes fijnstofgroottes zijn die gemeten worden. PM10 is gemiddeld. PM2,5 is zo klein dat het de bloedbaan in komt. Hoe kleiner de deeltjes, hoe gevaarlijker. Concentraties PM10 nemen in Nederland af, maar PM2,5 niet. PM2,5 meten we pas drie jaar. PM1 (uit diesel en roet) nemen toe. Mestruitrijden, houtkachels en BBQ’s zorgen ook voor uitstootpieken. Het is een probleem dat alle stofconcentraties apart beoordeeld worden. Je moet een totaalbeeld hebben.

Er zijn allerlei factoren van invloed op de luchtkwaliteit: temperatuur, regen, vochtigheid, wind. De politiek heeft op EU niveau de norm vastgesteld, gebaseerd om het acceptabel geachte aantal mensen dat door slechte lucht vroegtijdig overlijdt. Die norm is in China en de VS anders dan in de EU, wat een slechte zaak is. Voor het duiden van lokale verschillen moet je meten. Dat dit nu gebeurt is uniek. De sensoren vergroten het bewustzijn over luchtkwaliteit. Er is amper wetenschappelijke kennis over wat er om de stal heen gebeurt. Zijn organisatie wisselt veel gegevens uit met o.a. Fontys en het RIVM.

In grote steden meten burgers ook luchtkwaliteit, vooral vanwege het verkeer. In Venray en St Anthonis zijn de luchtmeetprojecten vooral gericht op veehouderij. In Venray zijn tien meetstations. Het wachten is op de gemeente, die toezegde een communicatienetwerk te faciliteren. Wifi is te onbetrouwbaar, dus is radio-communicatie beter. Al 2 jaar gaan enkele leden van ver. Behoud de Parel de regio door om met een handapparaat op een 15 vaste punten (bedrijven, dorpscentra) langs om fijnstofstofmetingen te doen. Bij zeven stallen is een 25 keer zo hoge emissie gemeten als de achtergrondbelasting daar is!

Gassen meten is erg duur en tijdrovend. Een ammoniaksensor kost 1500 euro en moet elke twee maanden geijkt worden. Hun levensduur is ook vrij kort en je moet elke lokatie apart ijken. Daarom beperkt de organisatie zich tot meten van fijnstof. Sensoren tellen stofdeeltjes. In Land van Cuijk vinden continu metingen plaats. De benodigde software is open source, dus gratis. Alle verzamelde data behoren ook vrij toegankelijk te zijn. Alle slides en informatie zijn te vinden op http://behouddeparel.nl/samen-meten

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel