Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel heeft in een brief aan het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas voorgesteld om bij alle Intensieve Veehouderijen (IV) met behulp van meetapparatuur voortdurende de uitstoot van onder andere fijn stof en amoniak te meten. Daarbij sluit Behoud de Parel aan bij een eerder besluit van B&W om bij het Nieuw Gemengd Bedrijf (stallen met 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) aan het publiek de mogelijkheid te bieden via internet te controleren of de luchtwassers (die de lucht uit de stallen zouden moeten zuiveren) aan of uit staan.

Dat besluit heeft B&W genomen na berichtgeving dat veel IV-bedrijven uit oogpunt van besparing op de stroomkosten de luchtwassers uit laten staan. Of er was sprake van mankementen, waardoor ze niet functioneerden. Dat gold voor zo'n 70% van de luchtwassers! Sowieso hebben de luchtwassers die wel aan stonden niet geleid tot verbetering van het leefmilieu. Op dit moment vindt onderzoek plaats door de Universiteit van Wageningen in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Millieu naar de werking van luchtwassers.

De uitstoot van fijn stof en amoniak hebben negatieve gevolgen voor de gezondheid van de werknemers die moeten werken in de stallen en de omwonenden. De plaatselijke overheid - in dit geval de gemeente Horst aan de Maas - kan volgens Behoud de Parel zelf maatregelen nemen, door in beeld te brengen hoeveel uitstoot er plaats vindt vanuit IV-bedrijven. Dat kan door die uitstoot per bedrijf te meten en tegelijkertijd te meten hoeveel fijn stof en amoniak zich binnen de stal bevindt.

Een kopie van de brief met het voorstel heeft Behoud de Parel ook gestuurd aan de gemeenteraad (zie bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel