Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vele jaren heeft vereniging Behoud de Parel zich verzet tegen de komst van de  Zandverwerkingscentrale van DCM. Dat heeft niet geleid tot het intrekken van de plannen, maar het heeft er wel voor gezorgd, dat de ondernemening een aantal verbeteringen in haar plannen heeft doorgevoerd en dat de gemeenteraad extra eisen heeft gesteld. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat gestart is met de bouw van de "zandfabriek" aan de Maas bij de A67 aan de rand van Grubbenvorst. die nu steeds grotere contouren aanneemt. De installatie verwerkt het zand dat uit en langs de Maas wordt geschept voor een betere hoogwaterbescherming tot industriezand en grind. Dat wordt vervolgens per schip en vrachtwagen naar andere bestemmingen gebracht. De installatie zal zo’n twintig jaar in gebruik blijven voor het aanvoeren, verwerken en distribueren van zand. Daarna wordt de installatie ontmanteld en krijgt het gebied een andere bestemming.

Meer achtergrondinformatie over de acties van Behoud de Parel is hier te lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel