Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Dorpsraad Grubbenvorst is vóór de komst van een Centrale Zandverwerkings-installatie (CZVI), een haven en een omputterrein (slibdepot) in Raaieind. Dat meldt de Dorpsraad in een brief aan de gemeenteraadsleden van Horst aan de Maas. Aan de eventuele komst van de CZVI verbindt de Dorpsraad wel een aantal voorwaarden.

In haar brief aan de raadsleden schetst de Dorpsraad de problemen die het vrachtverkeer gaat opleveren, indien DCM de mogelijkheid krijgt een CZVI te bouwen in Raaieind. Daarnaast wijst ze op de te verwachten uitstoot van fijn stof en de daarmee te verwachten gezondheidsrisico's. In dat kader maakt de Dorpsraad ook een link naar de problematiek van het Nieuw Gemengd Bedrijf in LOG Witveld. Reden voor de Dorpsraad om een aantal voorwaarden te koppelen aan de komst van de CZVI naar Raaieind.

Naar de mening van de Dorpsraad moeten er afspraken gemaakt worden over de bestemming op de lange termijn, als de CZVI verdwijnt en dient vooraf vastgelegd te worden wanneer het project beëindigt wordt. Welke bestemming de Dorpsraad voorstaat blijkt niet uit het stuk (zie bijlage). Ook wil de Dorpsraad weten op welke wijze "Grubbenvorst" gecompenseerd wordt ("Zoet voor zuur"). Kennelijk realiseert de Dorpsraad zich dat de komst van de CZVI "zuur" is voor de inwoners van Grubbenvorst. De vraag ligt dan ook voor de hand waarom de Dorpsraad dan toch - op voorhand - instemt met de plannen van DCM met de CZVI, terwijl er - naar de mening van bijvoorbeeld vereniging Behoud de Parel - voldoende alternatieven zijn. Verder vraagt de Dorpsraad duidelijkheid over de milieutechnische gevolgen in relatie tot de toegestane (!) vervuiling. Tenslotte dient er een oplossing te komen voor de te verwachten verkeersproblemen en pleit de Dorpsraad voor niet gelijkvloerse kruisingen.

Vraag bij het standpunt van de Dorpsraad: heeft men de moeite genomen om de mening van de omwonenden van het Raaieind te vragen?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel