Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

ROTTERDAM - Het reclamebord van het hoestende meisje dat alleen door haar sjaal kan ademen valt niet te missen wanneer u met de auto de vier grote
steden passeert.

De boodschap is duidelijk; door het fijnstof uit uw dieselauto krijgt zij geen lucht.

Moet u zich echt schuldig voelen? Wordt de lucht viezer en doet de overheid wel alles om het leefklimaat te verbeteren?

Om positief te beginnen en een einde aan een misverstand te maken: de lucht die u, het meisje met de sjaal en alle andere Nederlanders inademen, is de
afgelopen decennia niet vuiler, maar juist schoner geworden. Ook wanneer het gaat om fijnstof. Uit cijfers van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP), een belangrijk adviesorgaan van de overheid, blijkt dat vergeleken met 1990 jaarlijks 50 procent minder roet de lucht in gaat.

Die vermindering bereikte Nederland door milieuregels steeds strenger te maken. Zo mogen fabrieken minder rommel de lucht inblazen en worden de emissie-eisen voor auto’s en vrachtwagens elke paar jaar scherper. Door die laatste maatregel nam de fijnstofproductie van het wagenpark in ons land tussen 1990 en dit jaar met een derde af.

In de strijd tegen de roetdeeltjes krijgen roetfilters op auto’s en vrachtwagens de meeste aandacht. Ook politiek. Dat ligt voor de hand, want
als het gaat om door de mens geproduceerd fijnstof, zijn de zeven miljoen voertuigen in ons land de ergste boosdoener. Politiek liggen vooral vervuilende diesels moeilijk, omdat zij op een groot aantal punten in en rond steden ervoor zorgen dat Nederland niet voldoet aan Europese milieunormen.

Het ministerie van VROM is daarom een warm pleitbezorger van roetfilters op nieuwe auto’s en vooral op de bestaande dieselwagens. Zelfs wanneer ze maar een klein beetje helpen, kan dat volgens het MNP genoeg zijn om de vervuiling in een geplaagde straat net onder de norm te krijgen. Maar het MNP vraagt zich wel af of de roetfilters die eigenaren met subsidie op bestaande voertuigen kunnen laten zetten, echt het gewenste effect hebben. De overheid zegt zeker te weten dat ze minimaal 30 procent van het roet tegenhouden. Het MNP stelt hiervoor nooit een bewijs te hebben gezien. Daarom wil het Centraal Planbureau de 110 miljoen euro die VROM in subsidies
voor dit soort filters steekt, niet als ‘effectief’ beoordelen. Het ministerie doet alle kritiek af als ‘onjuist’. Het wijst op recent, eigen onderzoek waaruit blijkt dat ze wel werken.

Wetenschappers als de Delftse universitair hoofddocent Michiel Makkee maken van deze test echter gehakt. Het zou dus kunnen dat tienduizenden
automobilisten met een filter rondrijden dat weinig deeltjes tegenhoudt. De discussie is nog lang niet afgesloten.

Wat betreft nieuwe diesels met een roetfilter kan wel iedereen met elkaar door één deur. Deze verbeterde filters reduceren het fijnstof met zeker 90 procent.

Bij de rol van de mens geldt in de fijnstofdiscussie overigens een grote maar. De natuur maakt meer dan de helft van al het fijnstof zelf. Het komt vrij wanneer de wind zandkorrels fijn slijpen tot minuscuul kleine deeltjes. Een tweede kanttekening bij alle inspanningen om Nederland schoner te krijgen, is het feit dat twee derde van al het fijnstof uit het buitenland komt overgewaaid.

Milieuminister Jacqueline Cramer belooft haar best te doen voor nog strengere Europese emissieregels voor de industrie.

Zulke beloften zijn er ook voor fijnstof dat vrijkomt bij de veehouderij. Varkens- en koeienstallen zijn goed voor een vijfde van de binnenlandse fijnstofproductie en ook de binnenvaart en zeeschepen stoten miljoenen tonnen uit. Alles bij elkaar is dat meer dan alle auto’s samen.

Bron: AD -Door OLOF VAN JOOLEN

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel