Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het aandeel vee-gerelateerde MRSA's neemt toe. Dat meldt het RIVM op basis van een surveillance over 2007. In dat jaar werden 2.619 unieke MRSA-isolaten ingestuurd naar het RIVM voor een typering. Hiervan bleek 30 procent, 793 gevallen, aan vee gerelateerd. In 2006 was dit percentage met 284 gevallen nog 14 procent. De MRSA-typen die ook bij varkens en vleeskalveren zijn aangetroffen komen niet alleen bij mensen voor die direct contact hebben met deze dieren.

Het aantal niet aan vee gerelateerde MRSA's is in 2007 gelijk gebleven. Hiervan vormt de groep MRSA's die in buitenlandse ziekenhuizen voorkomen met 12 procent de grootste groep.

In 2007 is het totaal aantal MRSA-isolaten dat is ingestuurd gestegen naar 2619, dat is 30 procent meer dan het jaar ervoor. Hiervan was 23 procent van de MRSA-isolaten afkomstig van mensen die direct contact hebben met varkens of vleeskalveren. In 2006 was dit nog 11 procent. Bij ruim 100 mensen met MRSA bleek dat ze wel op een varkens- of kalverbedrijf woonden, maar zelf geen direct contact met de dieren hebben.

Opvallend is dat de diergerelateerde NT-MRSA meer bij mannen voorkomt dan bij vrouwen. Van de besmette patiënten met NT-MRSA is 67 procent man. 'Gewone' MRSA komt evenveel bij mannen als bij vrouwen voor. De meeste NT-MRSA besmettingen (80 procent) komen aan het licht in het ziekenhuis, tewijl dit percentage bij alle MRSA-gevallen op 60 procent ligt. Dit komt naar verwachting doordat varkenshouders op MRSA getest worden voordat ze opgenomen worden in het ziekenhuis.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 14-5-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel