Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Regio Venlo krijgt 5,2 miljoen euro Europese subsidie voor de ontsluiting van het Floriadeterrein. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt in 2012 gehouden. Het geld is onder meer bedoeld voor de Greenportlane, de nieuwe verbindingsweg tussen de A73 en de A67 die ook als toegangsweg voor de Floriade dient, en voor een nieuwe brug over de A73. Deze verbindt het Floriadeterrein met Venlo Fresh Park.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel