Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een brief van de huisartsen Baggen, Van de Ven, Van den Heuvel (allen Grubbenvorst) en Goossens (Lottum) aan het RIVM worden 31 vragen voorgelegd over de gezondheidseffecten van het Landbouw Ontwikkelings gebied (LOG) Witveld, nabij Grubbenvorst. Zij uiten in de brief hun bezorgdheid voor hun patiënten. Die zorgen gaan – zo stellen de artsen – “alle mensen in Nederland aan, die in de buurt van bio-industrie komen te wonen”. In hun brief stellen de artsen dat in een onderzoek van de ministers Verburg en Klink wordt bekeken hoe schadelijk megastallen zijn. Vooruitlopend op de uitkomsten van dat onderzoek hebben de artsen vragen voor het RIVM naar aanleiding van een rapport van het RIVM over gezondheidsaspecten verbonden aan zogenaamde IPPC-bedrijven naar aanleiding van plannen van de gemeente Horst aan de Maas voor het door de provincie Limburg aangewezen Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveld. De vragen hebben betrekking op de bedrijven gelegen in dit LOG en de komst van nieuwvestigingen. Daarbij betrekken de artsen ook enkele varkenshouderijen net buiten het LOG en een compostbedrijf (t.b.v. champignonteelt). Vooral dit compostbedrijf veroorzaakt geregeld stankoverlast.

Naast de vragen leggen de artsen drie situaties voor aan het RIVM betreffende de huidige situatie, de toekomstige situatie met nieuwvestigingen in verband met verplaatsingen in het kader van de reconstructie en de situatie met de mogelijke vestiging van het “Nieuw Gemengd Bedrijf” (NGB), met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie (mestvergisting).

De artsen vragen zich af of de risico’s voor influenza als gevolg van het houden van heel veel kippen en varkens dicht bij elkaar groter zijn, nu er dwars door het LOG een drukke fietsroute ligt die voornamelijk gebruikt wordt door schoolgaande jeugd en of dat kan leiden tot een agressievere variant van de varkensgriep – Mexicaanse griep - als regio/personeel besmet is.
De artsen vragen zich ook af hoe het mogelijk is dat de ministers de huidige ontwikkelingen voor megabedrijven gewoon door laten gaan, ondanks de grote gezondheidskundige vraagstukken, die om diepgaand onderzoek vragen. De artsen vragen zich in dat kader af of het zogenaamde “voorzorgsbeginsel” niet van toepassing zou moeten zijn. Eerst onderzoek en indien voldoende bewezen is dat er geen risico’s zijn, uitvoering van de plannen pas toestaan.

Meer concreet vragen de artsen zich af of het nodig is aan- en omwonenden extra te onderzoeken op de mogelijk negatieve effecten van de invulling van LOG Witveld in verband met de risico’s voor MRSA, van de stank, ammoniakuitstoot ( de artsen wijzen er op dat ze patiënten hebben, die vrij heftig reageren op onder andere het verspreiden van drijfmest en de daarbij gepaard gaande emissie van ammoniak) en fijn stof (met name de kleinere deeltjes).

In hun brief stellen de artsen dat de eventuele komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) een uiterst gewaagde combinatie is van een vleeskippen- en vleesvarkensbedrijf, gecombineerd met een mestvergister, mestverwerkingsbedrijf en een kippenslachterij, een agro-industrieel complex, waarvan door de omvang en het experimentele karakter een ingewikkelde situatie ontstaat. Een van de toekomstige partners binnen het NGB, (Heideveld Varkens), voldoet op dit moment niet aan de IPPC-normen, waar het bedrijf vorig jaar eigenlijk al aan had moeten voldoen! De artsen wijzen er op dat de luchtwassers van het kippenbedrijf vermoedelijk gepositioneerd worden aan de zijde waar de snelweg A73 ligt. Zij vragen zich af of dat risico’s oplevert voor de passanten van deze snelweg.

Indien u klikt op de link, kunt u een interview met huisarts Monique Baggen bij L1 Radio beluisteren: http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_comm_lsvideoId/1_4147860

Behoud de Parel