Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN HAAG - Er mogen niet op grote schaal kassen worden gebouwd op Goeree Overflakkee of in het Groene Hart. Dat is de mening van vijf milieuorganisaties, waaronder de Milieufederatie Zuid-Holland, en de Stichting Groene Hart.

De organisaties ageren tegen een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Deze liet onderzoeken of het mogelijk is om een kassengebied aan te leggen op Goeree Overflakkee of in de gemeente Kaag en Braassem. Het gaat om een oppervlakte van 5800 hectare. "Er zou ruimer kunnen worden gezocht naar mogelijkheden voor kassenbouw", zegt een woordvoerder van de Milieufederatie Zuid-Holland. "Bovendien vragen wij ons af of het wel nodig is om een gebied van die oppervlakte voor glastuinbouw te bestemmen. Er is nu al sprake van overproductie in die sector." De milieuorganisaties vrezen voor een aantasting van de natuur. Ze wijzen er bovendien op dat het aanleggen van kassen het nodig maakt om woningen te bouwen. De milieuorganisaties schatten dat het om duizenden huizen gaat. Hierdoor zal ongeveer 150 hectare extra ruimte nodige zijn. Ook zullen zich in de omgeving van het gebied toeleveranciers vestigen, zo wordt gevreesd. In een brief aan de betrokken gemeentebesturen en de provincie wijzen de organisaties erop het ontbreken van mogelijkheden om de natuur die verloren gaat te compenseren. Specifiek voor Goeree Overflakkee geldt, aldus de protestbrief, dat een grote glastuinbouwlocatie slecht is in te passen in de polders aldaar. "De dijken zijn te laag om voldoende afscherming te bieden. Ophogen of volplanten verschraalt de biodiversiteit van het gebied nog verder."

Vergelijkbaar
In de gemeente Kaag en Braassem is een vergelijkbaar probleem. De plek die volgens het onderzoek van de provincie het meest geschikt is voor kassenbouw, de Vierambachtspolder, vinden de milieuorganisaties helemaal niet passend. Bebouwing daarvan verwoest het waardevolle karakter van de gemeente, vinden zij. Bovendien wijzen zij erop dat de polder zich uitstrekt over drie gemeenten. Daarvan wordt door de provincie alleen Kaag en Braassem genoemd als mogelijke locatie. Het gedeelte van de polder dat binnen deze gemeente ligt, heeft volgens de briefschrijvers de vorm van een enorme taartpunt. "De poging om dat planologisch gedrocht in te kapselen met groenstroken kan niet serieus worden genomen", schrijven zij. In Kaag en Braassem is het actiecomité 'Geen kas maar gras' opgericht dat al 3000 handtekeningen ophaalde tegen de plannen.

(Bron:Cobouw, 08-10-2009)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel