Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Diverse organisaties voeren een onderzoek uit naar de bacterie campylobacter bij alle zeventien Nederlandse vleeskuikenslachterijen.

Ze willen daarmee bepalen in hoeverre campylobacter op pluimveevlees een risico vormt voor de voedselveiligheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is daarbij betrokken. Dat meldt het Productschap Pluimvee en Eieren in zijn blad Vitrine.

Uit een eerder uitgevoerd onderzoek bij een beperkt aantal pluimveeslachterijen bleek dat de besmettingsgraad van campylobacter in kipfilet en velhoudende kipproducten laag is. Een grootschalig onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dit voor alle pluimveeslachterijen geldt. Naast het onderzoek naar campylobacter op pluimveevlees kijken onderzoekers ook naar andere besmettingsroutes via welke mensen besmet kunnen raken.

(Bron: BOERDERIJ, 16-10-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel