Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De verkiezingen zijn achter de rug en met man en macht wordt geprobeerd een coalitie tot stand te brengen. Het CDA, de grootste fractie na de verkiezingen, heeft met alle partijen gesproken en is - samen met de tweede partij Essentie (VVD) - op zoek naar een derde partner. Die hebben ze nu gevonden. Het wordt de PvdA-PK. Daarvoor heeft de PvdA-PK wel haar standpunt met betrekking tot het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) moeten wijzigen. Begin 2008 stemde de PvdA (toen nog zonder PK) tegen het NGB. In haar verkiezingsprogramma schreef de PvdA-PK óók nog dat ze tegen het NGB zijn. Dat is nu dus veranderd.

Litjens zegt in een artikel in Dagblad de Limburger van 16 december 2009 dat hij verwacht op korte termijn een coalitieakkoord met Essentie (VVD) en PvdA-PK te kunnen presenteren. „We hebben tijdens de besprekingen kennis genomen van de standpunten van de PvdA”, zegt Litjens. „Ik denk dat we elkaar daar samen wel in kunnen vinden. Voor ons heeft de PvdA in ieder geval de meest toegevoegde waard binnen een coalitie.”

De PvdA, die tijdens de verkiezingen verlies leed en terugging van vijf zetels (totaal 21 zetels) in de huidige gemeenteraad van Horst aan de Maas naar drie in de nieuwe, gaf in eerste instantie aan de voorkeur te geven aan de oppositie. „We hebben echter altijd aangegeven niet aan de kant te gaan voor regeringsverantwoordelijkheid”, aldus Birgit op de Laak, lijsttrekker van de PvdA, in Dagblad de Limburger. „Voor ons zijn drie punten heel belangrijk. Dat zijn het buitengebied en de openheid daarvan, de dorpsraden en aandacht voor de minima. Als we die drie punten terugvinden in een coalitieakkoord dan zijn we niet ongenegen mee te doen.”

Wat het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst betreft, kan ze daarin toestemmen, mits de intensieve veehouderij met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens duurzaam en innovatief blijkt te zijn. Eerder stemde de PvdA (toen nog zonder de Progressieve Kombinatie) in de gemeenteraad tegen de komst van de megafarm. Belangrijkste argument van de PvdA tegen de megastal was, dat "de poort van Horst aan de Maas" langs de A73 ontsierd werd door een megastal en dat het open landschap vernietigd werd. Hoewel volgens Op de Laak in Dagblad de Limburger dat open landschap een van de drie prioriteitspunten is, wordt dat argument met betrekking tot het NGB nu op de mestvaal gegooid. Daarmee kiest de PvdA vóór het pluche en tégen de belangen van het grootste deel van de burgers van Grubbenvorst. Daarmee verliest Behoud de Parel een bondgenoot in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Maar met argumenten zal de vereniging ook de PvdA proberen te overtuigen dat het NGB er niet moet komen. Oók niet met een mooie "strik" er om heen. Want stront met een mooie strik er omheen blijft gewoon stront...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel