Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het weekblad "Hallo", dat in geheel Horst aan de Maas verspreid wordt, heeft een poll gehouden met de vraag of het NGB wel of niet gevestigd zou moeten worden in het Witveld. Op verzoek van het weekblad heeft Monique Baggen, huisarts te Grubbenvorst, de argumenten tegen een intensief veeteeltbedrijf vanuit volksgezondheidsoogpuntals het NGB op een rijtje gezet.
De gezondheidseffecten op de gezondheid van de burgers in het gebied rondom het LOG Witveld (Horst, Melderslo, Lottum en Grubbenvorst) worden steeds duidelijker. Het is dan ook niet voor niets dat veel artsen in de regio (en daar buiten) zich erge zorgen maken over de komst van – bijvoorbeeld – het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst. Welke effecten kunnen we verwachten?

Het varkens- en vooral het kippenbedrijf stoot enorm veel fijnstof uit. Via die fijnstof (die op zich al veel luchtwegklachten tot gevolg heeft) kunnen virussen en bacteriën van dieren in de lucht terecht komen en de hele omgeving besmetten. Denk aan Mexicaanse griep, vogelgriep, Q-koorts. In tegenstelling tot wat het gemeentebestuur en de ondernemers beweren zijn de luchtwassers (die de uitstoot van ammoniak en fijnstof moeten tegen gaan) nog niet in staat die uitstoot in voldoende mate te beperken. Oud-minister Cramer van VROM heeft 10 miljoen euro ter beschikking gesteld om een luchtwasser te ontwikkelen die meer dan de huidige 30% fijnstof uit de lucht kan halen. Daarbij komt dat luchtwassers enorm veel energie slurpen, reden voor boeren om die luchtwassers vaak uit te zetten (om kosten te besparen), met als gevolg een gigantische uitstoot.

Juist de combinatie van een kippen- en varkensbedrijf – zo blijkt uit onderzoek van het RIVM – is risicovol. De pandemische Spaanse (miljoenen doden over de hele wereld) en Mexicaanse griep vinden hun oorsprong in een combinatie van virussen afkomstig van kippen en varkens!

Ook de toename van het verkeer zal zorgen voor forse toename van fijnstof. De berekeningen van fijnstof voor LOG Witveld lijken geruststellend. Maar het is goed te weten dat in die berekeningen standaard 20% afgetrokken wordt, omdat er veel zeezout in de lucht zou zitten…. Daarnaast wordt momenteel slechts uitgegaan van fijnstof PM10, de grovere deeltjes. Terwijl de nog kleinere deeltjes, PM 2,5 een veel groter risico vormen voor de gezondheid van mensen (omdat ze dieper in de longen binnen kunnen dringen).Nog nooit zijn alle effecten van wat Grubbenvorst te wachten staat bij elkaar opgeteld.

Door een overmatig en nog steeds fors groeiend gebruik van antibiotica (niet alleen als medicatie, maar vooral ook als groeibevorderaar) worden bacteriën resistent tegen deze antibiotica. De bekende MRSA-bacterie en ook de minder bekende ESBL-bacterie maken de infectiebestrijding soms onmogelijk. Het RIVM heeft onlangs niet voor niets de alarmbel laten luiden. Via de consumptie van kippenvlees – zo wordt steeds duidelijker – krijgen de mensen de tegen antibiotica resistente ESBL-bacterie binnen, die toe kan slaan op die momenten dat ons afweersysteem verzwakt raakt.

Op veel bedrijven zijn kippen en varkens in meer of mindere mate geïnfecteerd met Salmonella. Een beruchte infectie die van dier op mens kan overgaan. Salmonella kan gemakkelijk uitwisselen met andere salmonella’s en verwante bacteriën, zoals Coli-bacteriën. Salmonella is ijzersterk en efficiënt in verspreiding. Daarmee lijkt het salmonellaprobleem in de discussie met betrekking tot de vestiging van megabedrijven een tot nu toe nog onderbelicht fenomeen. Daarbij komt dat ruim driekwart van de vleeskuikens in Europese slachterijen aan het eind van de slachtlijn besmet is met campylobacter. En ook daarmee vormt een megastal als het NGB een bedreiging voor de volksgezondheid.

Wethouder Litjens heeft de GGD een rapport laten opstellen, waaruit zou moeten blijken dat het wel mee valt met de gezondheidsrisico's. Met goede schoorstenen en zuiveringsinstallaties zou de uitstoot van fijnstof ruim binnen de perken blijven, zo zou het rapport concluderen. Behoud de Parel heeft inmiddels al aangetoond dat het rapport onvolledig en op plaatsen echt onjuist is. Ook de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Horst aan de Maas is inmiddels tot de conclusie gekomen dat verder onderzoek naar de gezondheidsrisico's noodzakelijk is.

Samengevat komt het er op neer, dat we niet precies weten welke gevaren we lopen. Hoe meer erover bekend wordt, hoe gevaarlijker het lijkt om zoveel dieren op een locatie bij elkaar te zetten. De gezondheid van de mensen loopt echt gevaar, dat is duidelijk. De hele omgeving, de ziekenhuizen in de buurt, iedereen moet op zijn hoede zijn, en voor wat of wie moeten we zulk een risico lopen? Is het dat waard?

Monique Baggen, huisarts te Grubbenvorst.

Behoud de Parel