Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"Volksgezondheidsbelangen in relatie tot veeteelt zijn onvoldoende in de wet verankerd. Bij vergunningaanvragen voor megastallen moeten zowel volksgezondheid- als milieuaspecten altijd worden meegenomen. Dat is nu niet het geval. Aanpassing in de wetgeving is hiervoor nodig. Dat geldt ook voor de melding van bedreigende ziekten door dierenartsen aan de GGD". Dat stelt Laurent de Vries, directeur van GGD Nederland.

"Duurzame toekomstbestendige oplossingen zijn nodig in een dichtbevolkt land als Nederland. We hebben gezien dat er aan intensieve veehouderij risico's zijn verbonden voor de volksgezondheid. Ervaringen zijn er helaas genoeg, naast Q-koorts ook met de antibiotica resistente bacteriën", aldus De Vries.

De Vries pleit voor het gezamenlijk vaststellen van aanvaardbare en onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid en voor de veterinaire gezondheid. "Hier is een duidelijke sturing vanuit het Rijk voor nodig en aanpassing in de wetgeving, zodat de gemeenten dit goed kunnen toepassen. Denk aan de vergunningaanvragen voor megastallen, maar ook aan de afstand van deze stallen tot woonkernen."

(Bron: GGD Nederland, 04/06/10)

Behoud de Parel