Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Door wethouder Litjens wordt steeds gesteld dat het college van B&W geen besluit heeft genomen met betrekking tot het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Onderzoek zou moeten uitwijzen dat het bedrijf echt duurzaam is. Ondertussen blijkt echter keer op keer dat leden van het college hun “voorkeur” voor het NGB niet onder stoelen of banken steken. Zo ook burgemeester Van Rooij, zoals blijkt uit diens digitale dagboek. Wij citeren enkele passages uit dat dagboek, waarin diens reis naar China aan de orde komt, evenals een bijeenkomst van “Platteland in Uitvoering”, die volgens de burgemeester “objectieve” informatie aan college- en raadsleden verschaft over het NGB. Als die “objectieve” informatie al bestaat, dan vraag je je af waarom je dan nog geld steekt in een onderzoek naar de duurzaamheid van het NGB, zoals het college van B&W doet. Hier zijn de citaten:

Maandag 22 oktober

Na de lunch start het internationale seminar “Innovating Metropolitan Agriculture” in aanwezigheid van de Minister van Landbouw van de republiek China, de heer Sun Zhengcai, en van onze Minister van LNV, mevrouw Gerda Verburg. Het tekenen van het ‘Memorandum of Understanding’ en de Letter of Intent voor de ontwikkeling van Greenport Shanghai vormen een belangrijk moment in deze reis en nieuwe mijlpalen in de agrarische samenwerking die door Transforum, WUR en Knowhouse zijn opgepakt om agro-parken in China te realiseren.

Mij wordt vandaag in ieder geval duidelijk dat steeds meer agro-parken gebouwd zullen worden om de toenemende urbane wereldbevolking van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Horst aan de Maas en met name het Nieuw Gemengd Bedrijf worden meerdere malen in de inleidingen genoemd. Reden is dat het NGB als voorbeeld wordt gezien voor de milieuvriendelijke agro-parken en de betrokken ondernemers ook interesse hebben getoond voor (mede)ontwikkeling van Greenport Sjanghai.

’s Avonds wordt mij nogmaals duidelijk gemaakt door de plaatsvervangend directeur Industrie en Handel van LNV, Martin Olde Monnikhof, tijdens het officiële banquet, dat de dichtbevolkte gebieden in de wereld op zoek zijn naar oplossingen (voor hun voedselvraagstuk) waar wij reeds mee bezig zijn. Hij zegt het daarom belangrijk te vinden, namens het Ministerie van LNV, dat het NGB wordt gerealiseerd.

Dinsdag 23 oktober

Vandaag de tweede dag van het seminar “Innovating Metropolitan Agriculture”. Aan de orde zijn enkele theoretische beschouwingen van professoren uit Duitsland, China en de VS. Professor Michael Braungart geeft een toelichting op de ‘cradle to cradle’ theorie. Professor Zhu Dajian heeft het over de kringloopeconomie waar China naar toe moet groeien en professor Dickson Despommier gelooft er heilig in dat de toekomst van de voedselproductie in flatgebouwen zal plaatsvinden.

Vervolgens komen er meer praktijkverhalen aan bod. Martin Eurlings, oud-gedeputeerde en nu voorzitter van Knowhouse maakt een combinatie tussen Greenport Shanghai Agropark en Greenport Regio Venlo en Paul Beck, directeur van de Floriade 2012 (www.floriade.nl) geeft een beeldende indruk van de komende Floriade.

’s Middags volgen nog enkele verhalen waaronder dat van het Nederlandse bedrijf “Happy Shrimp Farm” (www.happyshrimp.nl) en uiteraard een nadere toelichting op Greenport Shanghai Agropark. Aan het  einde van de middag blijkt dat de ontwikkelingsmaatschappij SIIC Shanghai, die verantwoordelijk is voor de realisatie van Greenport Shanghai vertrouwen heeft in de aanpak zoals met name Knowhouse die samen met ondernemers voorstelt. Afspraken over vervolgontmoetingen worden gemaakt. Hoewel het park in 2010 gerealiseerd moet zijn, voor de Wereldexpo, zullen er nog meerdere onderhandelingen moeten volgen wil er zicht zijn op concrete opdrachten en uitvoering.

Donderdag 18 oktober

Helaas moeten Leon Litjens en ondergetekende vroegtijdig de businessmeeting verlaten voor de informatiebijeenkomst in de Maaspoort in Venlo over de ontwikkeling van de (intensieve) veehouderij. Deze bijeenkomst voor raadsleden en collegeleden is georganiseerd door het platform Platteland in Uitvoering. Doel van de bijeenkomst is om objectieve informatie te (laten) verstrekken over de ontwikkeling naar megastallen en de consequenties voor milieu, dierenwelzijn en landschap. Het is momenteel een ‘hot issue’ in pers en politiek.

Commentaar:
Dat dit soort megabedrijven dé “oplossing” beteken voor het wereldvoedselvraagstuk, zoals Van Rooij stelt, is nogal bedenkelijk, als je je realiseert dat deze bedrijven er toe bij zullen dragen dat – bijvoorbeeld - de lokale boeren in Afrika, die het geld niet hebben voor dit soort investeringen, het loodje zullen leggen. En ook het midden- en kleinbedrijf in eigen land wordt op die manier weggeconcurreerd. Het is te merken dat Van Rooij afkomstig is uit de LLTB, die al eerder als uitgangspunt had, zich alleen nog maar in te zetten voor de “winnaars” en de kleine boer als “verloren” beschouwd…

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel