Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Blijf niet vechten over wat duurzame veehouderij is, maar zoek elkaar op en gebruik elkaars kennis. Dan kom je verder, schrijft Henk van Latesteijn (Transforum) die bijval krijgt van anderen.

In de discussie over de intensieve veehouderij botsen verschillende partijen. Zij die duurzaam vertalen als het zo efficiënt mogelijk benutten van grondstoffen en ruimte, waarbij schaalvergroting en efficiency sleutelwoorden zijn. Anderen vinden dat het uit moet zijn met de fabrieksmatige mens- en dieronwaardige vleesproductie. Zij voeren passende schaal en dierenwelzijn op.

Over en weer wijzen zij met het vingertje, waarbij de ene partij wordt neergezet als pleitbezorger voor concentratiekampen van dieren en de andere als goedgelovige sukkel die terug wil naar de tijd van Ot en Sien. Dat schiet natuurlijk niet op. Het is veel beter om – leave your guns outside – pragmatisch te zoeken naar overeenkomsten.

Hoe moeilijk ook, je zult je eigen uitgangspunten tegen het licht moeten houden en je tegelijkertijd moeten verdiepen in de motieven van de 'tegenpartij'. Stapsgewijs en pragmatisch het begrip duurzame ontwikkeling invullen. Bijvoorbeeld door het samen ontwerpen en in de praktijk realiseren van diervriendelijke stallen.

Een goed voorbeeld is de eerste Rondeelstal in Barneveld: een ronde pluimveestal met ruimte voor de leghennen om overdekt en in een bosrand te scharrelen. Het concept kreeg drie sterren van de Dierenbescherming. Economisch kan het uit doordat Albert Heijn de eieren verkoopt onder zijn Puur & Eerlijk-label en met de leverancier een afspraak heeft om prijsschommelingen in de voerprijs te compenseren.

Ondernemers en onderzoekers moeten, als katalysatoren van innovatie, andere partijen veel actiever betrekken bij dit proces. En de kennis gebruiken van consumenten, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers. Dan lukt niet alleen het efficiëntiewinst boeken door dingen beter te doen, maar kunnen we nieuwe manieren van landbouw ontwikkelen en dus betere dingen doen. Daar zijn we allemaal bij gebaat. Absolute voorwaarde is dat partijen bereid zijn om over hun eigen schaduw heen te stappen en te zoeken naar overeenkomsten.

Henk van Latesteijn is directeur TransForum (organisatie voor duurzame ontwikkeling van de landbouw); bij het schrijven van dit artikel is hij gesteund door onder Sijas Akkerman, Natuur  & Milieu en Annechien ten Have, LTO Varkenshouderij

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel