Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de raadsvergadering van 12 oktober 2010 ging wethouder Litjens in op vragen van de SP-fractie over de stand van zaken met betrekking tot de realisering van de plannen van de Centrale zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het Raaieind te Grubbenvorst. Gevraagd werd of het inzakken van de bouwmarkt en de start van een zandwinningsproject in Duitsland geen vertraging tot gevolg heeft voor de realisering van de CVI in Grubbenvorst en daarmee van de beveiliging tegen de Maas. De antwoorden op de vragen zijn terug te horen in het video-verslag van de raadsvergadering van 12 oktober 2010. (Bron: www.horst.sp.nl)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel