Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bijna 30 procent van de mensen die besmet zijn met ESBL’s hebben te maken met typisch veegerelateerde stammen. ”Bij 75 procent van de besmettingen met ESBL’s gaat het om de humane variant CTXM-15. In 30 procent van de besmettingen worden typisch pluimveegerelateerde stammen gevonden”, zegt Dik Mevius van de faculteit Diergeneeskunde.

De veegerelateerde types die bij mensen worden gevonden, komen heel sterk overeen met de types die bij dieren, met name bij pluimvee, worden gevonden.

Pluimveevlees is volgens Jan Kluytmans, hoogleraar medische microbiologie, het belangrijkste reservoir voor ESBL-vormende bacteriën in Nederland. Hij baseert zich op een toename van het aantal humane besmettingen met ESBL’s en de toename van ESBL’s in pluimveevlees, die in dezelfde periode plaats vond.

Daarnaast blijken de types ESBL-enzymen die antibiotica kunnen afbreken, sterk overeen te komen. De ESBL’s zitten vooral op E. Coli-bacteriën.

Uit een steekproef in Brabantse ziekenhuizen blijkt dat het aantal patiënten met ESBL’s in de periode 1999 tot 2009 is toegenomen van 0 naar 6 procent. Dat is heel zorgelijk”, aldus Kluytmans. De overdacht van kip op mens gebeurt vooral via pluimveevlees.

”ESBL zit vooral op E. Coli en die kunnen bij niet-hygiënische omgang met vlees de mens infecteren. De kans dat dit gebeurt is niet zo groot, maar door de grote vleesconsumptie is het aantal momenten waarop een besmetting kan plaatsvinden wel groot.”

Het type ESBL dat in Nederland wordt gevonden is een ander type dan in andere landen in pluimvee wordt gevonden. ”We weten niet hoe dit komt. Het type dat we hier vinden heeft ook geen andere eigenschappen dan andere ESBL’s”, zegt Mevius.

ESBL is een resistente bacterie die voorkomt in darmen. De bacterie ESBL komt meer voor dan ziekteverwekker MRSA, met name in Zuid-Europa.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 10-11-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel