Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De fractie van de SP in Provinciale Staten wil van het provinciebestuur weten waarom er niet is gekozen voor een bedrijf uit de regio dat de catering op de Floriade in 2012 gaat verzorgen. Volgens de SP is het van belang om regionale ondernemers bij de Floriade te betrekken.

“Toen de Floriade naar de regio Venlo werd gehaald, was het betrekken van regionale ondernemers een belangrijke voorwaarde. De regio moest zich verbonden gaan voelen met de Floriade. Door dit soort grote klussen uit te besteden aan bedrijven van buiten de regio, loopt de organisatie van de Floriade het risico dat de verbondenheid met de regio juist afneemt.” Aldus SP Statenlid Thijs Coppus.

De SP heeft het provinciebestuur inmiddels gevraagd om te komen met een overzicht van bedrijven waaraan diensten en werkzaamheden zijn gegund.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel