Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Afgelopen woensdag 17 november is de dorpsraad van Grubbenvorst geïnformeerd over de geplande plaats van het fijnstofmeetpunt. De locatie is in het open gebied aan de Hoogheide, 200 meter ten zuiden van de Horsterdijk. Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas vindt dit de meest geschikte locatie voor de meting van fijnstof, die afkomstig is van onder andere het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Behoud de Parel heeft haar bedenkingen.

De komst van het NGB heeft voor veel onrust gezorgd onder de bewoners van Grubbenvorst. Zeker ook, omdat er nog veel andere projecten zijn gepland en het (vracht)verkeer zal toenemen rondom Grubbenvorst, wat ook fijnstofuitstoot tot gevolg heeft. Behoud de Parel en later ook de Dorpsraad van Grubbenvorst hebben er bij gemeente en provincie op aangedrongen om een meetpunt te plaatsen om die uitstoot vast te stellen. Nu is het college van B&W in samenwerking met de provincie - na ruim drie jaar - tegemoet gekomen aan de verzoeken. Vijf jaar lang wordt het fijnstofgehalte in de lucht gemeten. De verwachting van de gemeente en de provincie is, dat de meetcabine in het voorjaar van 2011 geplaatst kan worden.

Doel van het meetpunt zou moeten zijn de luchtkwaliteit in de regio en met name Grubbenvorst te bewaken en indien nodig maatregelen te nemen. In de toelichting in de Dorpsraad van Grubbenvorst wordt als doel overigens een andere formulering gebruikt (zie bijlage). Daar wordt gesteld dat het doel is de bevolking gerust te stellen....

André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel, stelt dat de plek die de gemeente heeft gekozen niet geschikt is. namens Behoud de Parel laat hij weten dat een plek ten zuidwesten van Grubbenvorst het meest voor de hand zou liggen. Immers tussen Sevenum, Grubbenvorst en Venlo zijn de komende jaren allerlei bouwactiviteiten gepland, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Hij wijst daarbij op de Centrale Zandverwerkingsinstallatie, de uitbreiding van ZON Freshpark, de Floriade, de bouw van de A74 en de Greenportlane, de bouw en uitbreiding op Californie en Siberië, de ontwikkeling van Tradeport Noord en diverse Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en natuurlijk ook het NGB!

André Vollenberg: "Logischerwijze zou je plaatsing in of nabij dat gebied verwachten, immers bij zuidwestenwind komt de in te ademen lucht in Grubbenvorst uit die richting! Maar niets is minder waar: de meest nabije ontwikkeling die het leefmilieu slechter maakt is het kippenbedrijf van het NGB. En deze ligt op ongeveer 1,8 km (in zuidelijke richting) van het in te richten meetpunt! Als je dan ook nog bedenkt dat wij 60 tot 70% zuidwestelijke wind hebben, en dat in die richting de Reulsberg ligt, staat voor mij de uitkomst al vast. Uit de resultaten van de metingen zal over 5 jaar blijken dat het fijnstofgehalte niet of nauwelijks is toegenomen".

"Maar", zo voegt Vollenberg daar sarcastisch aan toe: "dat was dan ook de opdracht van de ambtenaar van de Provincie. De burgers moeten immers gerustgesteld worden!" Naar zijn mening kunnen die metingen op deze manier net zo goed achterwege blijven. "Het is zonde van alle geld in deze tijd van bezuinigingen!", besluit hij zijn betoog

Behoud de Parel